Fakta og følelser

Fakta og følelser

Fakta og følelser Når du kan adskille fakta og følelser, sætter du dig selv i stand til at reagere mere hensigtsmæssigt. Mellem stimuli og respons er der et lille rum.  I det rum finder vi styrken til at vælge vores reaktion.  I reaktionen ligger vores udvikling og...
Amygdala og hippocampus

Amygdala og hippocampus

Amygdala & Hippocampus Dine følelser kommer fra din hjernes limbiske system. De negative følelser, som frygt og angst, bor i amygdala. De positive, som glæde og begejstring, bor i hippocampus. Udfordringen er, at amygdala er 3 gange mere sensitiv end hippocampus. Det...
Mindsettet

Mindsettet

LifeAchiever mindsettet At være LifeAchiever er en ambition om at opnå bedre resultater, såvel professionelt som privat, ved udvise stærkt personligt lederskab. Derfor har vi udviklet et mindset – en række principper – som vi bruger til at gøre ambitionen...
Dit GUF filter

Dit GUF filter

GUF-modellen For at spare på energien, grovsorterer din hjerne i de mange indtryk du får hver dag. Det er en overlevelsesmekanisme, der dog også har den konsekvens, at du ikke ser - og afkoder - verden helt skarpt. GUF står for generaliseringer, udeladelser og...
Rapport

Rapport

Rapport - optimal kontakt Ordet er fransk, udtales rappor', og dækker over fundamentet for al kommunikation og ledelse: Den optimale kontakt mellem mennesker. Rapport er evnen til at opnå positiv kontakt og minimere modstand og konflikt. Evnen til at skabe rapport er...
De Grundlæggende Egobehov

De Grundlæggende Egobehov

De Grundlæggende Egobehov 4 psykologiske behov, der er afgørende for, hvordan du lever dit liv. Vores følelser er kommunikeret gennem vores grundlæggende egobehov, som ikke bliver opfyldt. Når vi er bevidste om vores behov, bliver vi også klogere på vores følelser, og...

Pin It on Pinterest