Ledelse handler ikke om "striber på skulderen"

Ledelse handler om at kunne lede mennesker. Det kan være vores kolleger og det team vi arbejder i, det kan være vores chef og vores børn. Og mest af alt skal vi kunne lede os selv. 

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Skal vi lave en god dag?

Sådan lagde Kim og Nicolaj ud, da de bød velkommen til årets anden Informations- og Ambassadørdag, hvor vi igen – endelig – kunne mødes rigtigt på Vejlsøhus. 

I den korte og indledende præsentation beskrives målet for LifeAchiever Uddannelsen og alle Achievers’ virksomhedsrettede aktiviteter som værende Mærkbart Lederskab®

Begrebet “ledelse” defineres her ikke som striber på skulderen, men som evnen til at lede mennesker. Ledelse handler også om at lede op til sin chef, lede sine kolleger eller sit team, lede sine børn og – ikke mindst – handler det om at lede sig selv. 

Præsentation af Kim og Nicolaj
Hvem er Achievers
Hvad er LifeAchiever Uddannelsen

Ledelse og trivsel

Når vi taler om Mærkbart Lederskab® er det for at kunne skabe bedre resultater. For os selv, sammen med og gennem andre. Vel at mærke bedre resultater, uden at gå på kompromis med trivslen. Der skal være balance mellem trivsel og effektivitet. 

Nicolaj sætter disse to faktorer ind i en matrix, og fortæller med reference til Daniel Goleman (se nedenfor) at når vi som ledere investerer i at højne trivslen, så følger bundlinjen med. Og kan vi som leder lykkedes med at skabe både høj trivsel OG høj effektivitet, så er vi lykkedes med at skabe en high performance kultur. 

Stimuli og respons

En vigtig vinkel at få på snakken om personligt lederskab, er Viktor Frankl’s “Stimuli & Respons” og stoikernes syn på tanke og handling, og hvordan mennesket adskiller sig fra dyrene ved netop at kunne kontrollerer sit system 2 – sine tanker. 

Hvis du vil læse mere:

Fair selvevaluering

Gør ikke tingene større end de er, og gør dem heller ikke mindre end de er. Fair selvevaluering er et godt værktøj til personligt lederskab. Brug det til at kontrollere dine tanker og følelser, så hverdagens små udfordringer ikke kommer til at fylde mere end de behøver. 

Modellen af verden

Modellen af verden er et genialt værktøj, der minder os om, at vi ikke ser verden som den er, men som VI er. Når modellen bruges i vores ledelse af os selv og andre, husker vi på at indrette vores kommunikation til den den person vi taler med. Forudsætningen for mærkbart lederskab er også, at vi sætter os ind i, hvad det er for nogle mennesker vi leder.

Hvis du vil læse mere:

LifeAchiever Uddannelsen

I denne video forklarer Nicolaj og Kim opbygningen af LifeAchiever Uddannelsen, indholdet og forløbet af de 4 moduler, muligheden for at få ECTS point og hvordan undervisningen foregår. Det sættes streg under, at det er en PRAKTISK uddannelse, hvor du gør værktøjerne til en del af DIG, og at det er en uddannelse med stor vægt på personlig dannelse.

Udtalelser fra LifeAchievers

Helle Halken

Partner & Executive Search – Bestyrelsesleder og Advisoryboardmedlem

Efter 120 timers teori og meget intensiv træning, fik jeg mit LifeAchiever “kørekort” i december 2020. Nu er jeg ude i virkeligheden med nogle helt nye værktøjer. En af de ting, som har ramt mig meget, er den praktiske tilgang i uddannelsen. Det med at få lov til at træne og træne. Det er seriøst og det er, som Nicolaj og Kim også siger, ikke bare et kursus. Det er en uddannelse med streg under dannelse. På det sidste modul får vi udleveret en lille seddel, hvor der står “Fra nu af vælger jeg…”. Det som jeg har valgt at skrive, er netop det vi har talt om i dag. At have fokus på grundighed over hastighed, at have fokus på system 2 og arbejde med stimuli og respons modellen. Det betyder at jeg, midt i de højrisikositautioner vi alle kommer ud i, er mere bevidst om min automatreaktion – og at ændre den.

Rune Spreckelsen

COO – Operation, Processer og Optimering

Jeg har brugt LifeAchiever mindsettet i 8 år, og det har givet mig en værktøjskasse til at lede mig selv og et fundament til at lykkedes – alene og sammen med andre. Jeg bruger også mindsettet til altid at efterlade dem jeg møder med mere energi end da jeg mødte dem. For mig at se er LifeAchiever et mindset og en værktøjskasse som kan skabe høj trivsel og høj effektivitet – en bæredygtig vej i ledelse fremover mod langsigtede mål og resultater.

Henrik Kæmpe

Supply Chain Director, Kelsen Group

Modellen af verden har givet mig en bevidsthed om, hvordan jeg kan kommunikere bedre som leder. Det at være leder betyder, at jeg sidder med nogle af de mere komplekse situationer og beslutninger. Hvis jeg som leder ikke bare tager beslutningerne ud fra min egen model af verden, men også tænker mine medarbejderes model af verden med ind, så kan jeg pludselig se tingene fra 360 grader og derfor træffe beslutninger, hvor jeg har tænkt alle med ind.

Se flere udtalelser fra LifeAchievers

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Mindsettet

Gennem mange års arbejde med højtydende mennesker og teams har vi opnået en unik indsigt i det, der virker. herudfra har vi skabt 14 sætninger, som danner grundlag for vores mindset. Det er på ingen måde hverken matematik eller religion. Blot til eftertanke.

læs mere

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This