Når lederen er LifeAchiever

Stærke teams, fælles resultater og høj trivsel

Bliv en del af LifeAchiever allerede i dag

Kom med til informationsdagFå inspiration til hverdagen
Skab succes sammen med og gennem de mennesker du leder

Når lederen er LifeAchiever, kan medarbejderne meget mere, end de selv ved.

Som leder, sætter du retningen, og din opgave er, at alle de mennesker du leder, trækker i den rigtige retning.

På LifeAchiever uddannelsen lærer du at sætte ramme og retning, så I arbejder sammen som et stærkt team. Du lærer også at være nysgerrig på menneskers adfærd, for at forstå dem, og for at finde det potentiale, de ikke selv er klar over at de har.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og bliv en del af netværket.

Tilmeld dig Informationsdagen – vores gratis undervisningsdag. 

Hvad kan LifeAchiever uddannelsen give dig?

Større selvindsigt

For at kunne lede andre, må du først kunne lede dig selv. Du vil i løbet af uddannelsen mærke, at du ikke blot dannes som leder, men også som menneske.

Nysgerrighed og forståelse

Vi lærer dig at være nysgerrig på de mennesker du leder. Hvad driver dem og hvad bremser dem, og hvad har de med i bagagen, som påvirker den måde de arbejder på. Brug din viden til at hjælpe dem med at opdage deres eget potentiale

En effektiv lederværktøjskasse

LifeAchiever uddannelsen adskiller sig ved at være meget praktisk. Du får en række meget kraftfulde værktøjer til at lede dig selv og andre til succes.

Øget glæde ved at lede

Uddannelsen anvender positiv psykologi, og du vil opleve et styrket og mere positivt mindset, og – ikke mindst – opdage den styrke og glæde der ligger i at bidrage positivt til andre. 

Artikler

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Mindsettet

Gennem mange års arbejde med højtydende mennesker og teams har vi opnået en unik indsigt i det, der virker. herudfra har vi skabt 14 sætninger, som danner grundlag for vores mindset. Det er på ingen måde hverken matematik eller religion. Blot til eftertanke.

læs mere

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Pin It on Pinterest