Når specialisten er LifeAchiever

Målrettet kommunikation, klare rammer og sikker udvikling

Når du deltager på uddannelsen som specialist, er du på hold med både formelle og uformelle ledere. Deltagerne er andre specialister som dig, ledere, nøglemedarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende. Alle deltager på det samme forløb, og mangfoldigheden skaber på én gang både en meget værdifuld dynamik og et rigtigt stærk netværk, som du kan få stor gavn af efter uddannelsen.  

Kom med til informationsdagFå inspiration til hverdagen
Brænd igennem med din viden og faglighed

Når specialisten er LifeAchiever, er ingen i tvivl om værdien af viden.

Som specialist står du i rollen som den, der har den afgørende viden. Din viden vil ofte være så specialiseret, at ikke alle forstår det. Derfor ligger der som specialist en stor opgave i formidling af viden og værdi, og en mindst lige så stor opgave i at omsætte ønsker, behov og krav til en konkret løsning.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og bliv en del af netværket.

Tilmeld dig Informationsdagen – vores gratis undervisningsdag. 

Hvad kan LifeAchiever uddannelsen give dig?

Større selvindsigt

Få en bedre forståelse af dig selv, og hvordan du virker på andre mennesker. Brug din viden til at få mere gennemslagskraft.

Bliv en bedre lytter

Lær at stille uddybende spørgsmål, for at afdække ønsker og behov og på den måde sikre, at der arbejdes mod det rigtige mål. 

Skarp kommunikation

Lær at formidle dit budskab, så alle forstår det. Genkend de signaler, der viser dig, hvordan du bedst taler til et menneske. 

Sund feedback kultur

Lær hvordan feedback kan gøres til en uundværlig kilde til udvikling, både af dig selv og i teamet og organisationen.  

Artikler

Personligt lederskab

Se evt. vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Hvis vi skal gøre det helt enkelt, handler det stærke personlige lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke...

læs mere

Online team øvelse

Disse 4 simple spørgsmål kan, når de er forberedt godt og rammerne er sat korrekt, medvirke til, at I i højere grad kan spille jer selv og hinanden bedre i teamet. Hvis du vil vide mere om LifeAchiever Uddannelsen og konsulentfirmaet Achievers, kan du deltage på vores...

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Pin It on Pinterest