Uddannelse i positiv psykologi


LifeAchiever uddannelsen er ikke blot en lederuddannelse. Det er også en uddannelse i positiv psykologi, hvor vi nysgerrigt undersøger, hvorfor mennesker lykkes, og samtidig træner en lang række praktiske og kraftfulde værktøjer, der – baseret på positiv psykologi - gør os til bedre ledere.
 

To Akademifag - 10 ECTS point

Uddannelsen bygger på de to akademifag 'Positiv psykologi i ledelse' og 'Positiv psykologi i organisationen' og afsluttes med aflevering af en mindre skriftlig opgave samt mundtlig eksamen i de to akademifag.

Eksamen i de to fag giver dig i alt 10 ECTS point. Har du tidligere taget andre akademifag - eller ønsker du at gøre det - kan du samle i alt 60 ECTS point, som tilsammen giver en Akademiuddannelse, svarende til ét års videregående fuldtidsstudie.

På LifeAchiever uddannelsen kan du dog kun tage de ovennævnte akademifag. Vores samarbejdspartner Erhvervsakademi Dania tilbyder de fleste fag på Akademiuddannelsen i Ledelse.

Du kan finde alle fagene, obligatoriske såvel som valgmoduler, og hvor i landet du kan tage dem på Uddannelsesguiden
 

Kompetencefonde

Der findes forskellige muligheder for, at din virksomhed kan få tilskud til at få dækket omkostningerne til din uddannelse. Læs eventuelt mere her: https://www.kompetencefonde.dk