Fra management til lederskab

Kræn Bach Holmberg

Leder, Vej og Park, Viborg Kommune

Management er en vigtig disciplin og skal ikke underkendes, men når det kommer til at skabe trivsel, motivation, ejerskab, løse personalekonflikter, håndtere stress osv. er det oftest andre dyder der skal til. Det samme gælder hvis du ønsker at udvikle eller forandre din virksomhed.

Fra management til lederskab

Af Kræn Bach Holmberg

 Som daglig leder af en entreprenørforretning med 115 ansatte og 6 mellemledere er der altid mange og spændende ledelsesopgaver. Det ligger helt naturligt i branchens DNA, at angribe disse opgaver ved hjælp af mål, deadlines, kvalitetskrav, tidsplaner, kontrol osv. altså management frem for leadership.

Management er en vigtig disciplin og skal ikke underkendes, men når det kommer til at skabe trivsel, motivation, ejerskab, løse personalekonflikter, håndtere stress osv. er det oftest andre dyder der skal til. Det samme gælder hvis du ønsker at udvikle eller forandre din virksomhed.

For at kunne lede andre, skal du kunne lede dig selv

Uddannelsen som LifeAchiever har haft en stor og afgørende indflydelse på, at vi er lykkedes med disse opgaver. Virksomhedens mellemledere og jeg har udviklet vores personlige lederskab og derigennem har vi  samlet udviklet os som organisation.

Uddannelsen tager udgangspunkt i det praktiske og i modsætning til den lange række af andre uddannelser jeg har gennemført, kan man slet ikke lade være med at bruge det man har lært.

Du får ændret dit syn på mennesker

De værktøjer, teorier du lærer undervejs, og det ”mindset”, som uddannelsen bygger på, ændrer helt fundamentalt på måden man betragter andre mennesker på – det gælder både privat og professionelt.

Jeg har fået bedre indsigt i hvordan mennesker fungerer og hvordan vi påvirker hinanden, og ikke mindst har jeg fået en lang række værktøjer, som jeg kan bruge til at påvirke og ændre de ting som skal forbedres.

Kvaliteten af mit arbejde er øget

Uddannelsen som LifeAchiever har væsentligt øget kvaliteten af mit arbejde. Særligt indenfor problem og konflikthåndtering, men også når det gælder evnen til at sætte retning og fælles mål for virksomheden.

Som overordnede eksempler for vores forretning kan nævnes:

 • Løsning af langvarige personalekonflikter med dygtige erfarne medarbejder som var gået i hårdknude.
 • Vane og kulturændringer, eksempelvis omkring hvordan vi taler med og om hinanden.
 • Øget personale trivsel
 • Udvikling af samarbejde internt og på tværs af teams
 • Skarpere forandringsledelse af organisationsændring
 • Fælles værdisæt og retning i ledelsesteamet
 • Personlig udvikling af leder og mellemledere.

Styrket på det personlige plan

På det personlige plan har uddannelsen også styrket mig inden for eksempelvis:

 • Evnen til at bevare roen og overblikket i pressede i situationer. Jeg er blevet langt bedre til at gennemskue, hvornår noget er følelser(subjektivt) og hvornår noget er fakta(objektivt).
 • Større fokus på løsning end på problemet. Med baggrund i de værktøjer man får i uddannelsen, er det væsentligt nemmere af få udfordringen skilt ad og løst kernen i problemet. 
 • Selvbevidsthed omkring hvordan jeg påvirker mennesker omkring mig, men også hvordan jeg påvirker mig selv. Hvilket har medført bedre selvledelse og balance mellem de ting jeg ønsker udført og de ressourcer både forretningen og jeg har til rådighed.
 • Kommunikation – jeg er mere bevidst om hvornår min kommunikation virker og hvorfor den virker.
 • Coachende tilgang i dagligdagen. Jeg har lært stærke værktøjer inden for coaching, men bruger dem oftest som hjælpe redskaber i dagligdagen. Det at være bevidst om den nuværende situation og samtidig hele tiden have den ønskede situation for øje, gør det nemmere at komme frem til den rigtige løsning.

Generelt har det været en øjenåbner på mange områder at gennemføre LifeAchiever uddannelsen. Det har ikke kun styrket mig som leder, men også som menneske og det gælder i lige så høj grad privat som professionelt. Jeg vil anbefale alle at tage uddannelsen som LifeAchiever.

 

Kræn Bach Holmberg

Leder, Park og Vej, Viborg kommune

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Pin It on Pinterest

Share This