Fra management til lederskab

Kræn Bach Holmberg

Leder, Vej og Park, Viborg Kommune

Management er en vigtig disciplin og skal ikke underkendes, men når det kommer til at skabe trivsel, motivation, ejerskab, løse personalekonflikter, håndtere stress osv. er det oftest andre dyder der skal til. Det samme gælder hvis du ønsker at udvikle eller forandre din virksomhed.

Fra management til lederskab

Af Kræn Bach Holmberg

 Som daglig leder af en entreprenørforretning med 115 ansatte og 6 mellemledere er der altid mange og spændende ledelsesopgaver. Det ligger helt naturligt i branchens DNA, at angribe disse opgaver ved hjælp af mål, deadlines, kvalitetskrav, tidsplaner, kontrol osv. altså management frem for leadership.

Management er en vigtig disciplin og skal ikke underkendes, men når det kommer til at skabe trivsel, motivation, ejerskab, løse personalekonflikter, håndtere stress osv. er det oftest andre dyder der skal til. Det samme gælder hvis du ønsker at udvikle eller forandre din virksomhed.

For at kunne lede andre, skal du kunne lede dig selv

Uddannelsen som LifeAchiever har haft en stor og afgørende indflydelse på, at vi er lykkedes med disse opgaver. Virksomhedens mellemledere og jeg har udviklet vores personlige lederskab og derigennem har vi  samlet udviklet os som organisation.

Uddannelsen tager udgangspunkt i det praktiske og i modsætning til den lange række af andre uddannelser jeg har gennemført, kan man slet ikke lade være med at bruge det man har lært.

Du får ændret dit syn på mennesker

De værktøjer, teorier du lærer undervejs, og det ”mindset”, som uddannelsen bygger på, ændrer helt fundamentalt på måden man betragter andre mennesker på – det gælder både privat og professionelt.

Jeg har fået bedre indsigt i hvordan mennesker fungerer og hvordan vi påvirker hinanden, og ikke mindst har jeg fået en lang række værktøjer, som jeg kan bruge til at påvirke og ændre de ting som skal forbedres.

Kvaliteten af mit arbejde er øget

Uddannelsen som LifeAchiever har væsentligt øget kvaliteten af mit arbejde. Særligt indenfor problem og konflikthåndtering, men også når det gælder evnen til at sætte retning og fælles mål for virksomheden.

Som overordnede eksempler for vores forretning kan nævnes:

 • Løsning af langvarige personalekonflikter med dygtige erfarne medarbejder som var gået i hårdknude.
 • Vane og kulturændringer, eksempelvis omkring hvordan vi taler med og om hinanden.
 • Øget personale trivsel
 • Udvikling af samarbejde internt og på tværs af teams
 • Skarpere forandringsledelse af organisationsændring
 • Fælles værdisæt og retning i ledelsesteamet
 • Personlig udvikling af leder og mellemledere.

Styrket på det personlige plan

På det personlige plan har uddannelsen også styrket mig inden for eksempelvis:

 • Evnen til at bevare roen og overblikket i pressede i situationer. Jeg er blevet langt bedre til at gennemskue, hvornår noget er følelser(subjektivt) og hvornår noget er fakta(objektivt).
 • Større fokus på løsning end på problemet. Med baggrund i de værktøjer man får i uddannelsen, er det væsentligt nemmere af få udfordringen skilt ad og løst kernen i problemet. 
 • Selvbevidsthed omkring hvordan jeg påvirker mennesker omkring mig, men også hvordan jeg påvirker mig selv. Hvilket har medført bedre selvledelse og balance mellem de ting jeg ønsker udført og de ressourcer både forretningen og jeg har til rådighed.
 • Kommunikation – jeg er mere bevidst om hvornår min kommunikation virker og hvorfor den virker.
 • Coachende tilgang i dagligdagen. Jeg har lært stærke værktøjer inden for coaching, men bruger dem oftest som hjælpe redskaber i dagligdagen. Det at være bevidst om den nuværende situation og samtidig hele tiden have den ønskede situation for øje, gør det nemmere at komme frem til den rigtige løsning.

Generelt har det været en øjenåbner på mange områder at gennemføre LifeAchiever uddannelsen. Det har ikke kun styrket mig som leder, men også som menneske og det gælder i lige så høj grad privat som professionelt. Jeg vil anbefale alle at tage uddannelsen som LifeAchiever.

 

Kræn Bach Holmberg

Leder, Park og Vej, Viborg kommune

Tilmeld dig vores informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og introduktion til uddannelsen. På denne dag deltager både gæster og interesserede i uddannelsen og uddannede LifeAchievers, som kommer for at netværke og genopfriske viden og værktøjer. 

Vær med på vores sociale medier

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

Er du en kriger eller et offer?

Historien om de to ulve, som du måske kender fra sociale medier, hænger tæt sammen med neurologien, og er en opfordring til dig om at vælge, om du vil være en kriger eller et offer.

Reframing – Kunsten at berolige din amygdala

Det handler ikke om at være tvangspositiv. Reframing handler om at vælge den positive – men sande – udlægning af den modstand du møder i livet.

Pin It on Pinterest

Share This