Positiv psykologi og ledelse

LifeAchiever uddannelsen bygger bl.a. på positiv psykologi og hvordan lederen kan skabe bedre resultater ved at styrke medarbejderne.

 

 

I denne artikel får du 5 eksempler på, hvordan vi arbejder med positiv psykologi og ledelse.

Sammenhængen mellem positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi er studiet af hvordan mennesker fungerer bedst. En leder, der kender til den positive psykologi, kan bruge sin viden til at styrke sig selv og sine medarbejdere. På den måde kan de opnå endnu bedre resultater, både på jobbet og i livet generelt.  

Den traditionelle psykologi bringer mennesket fra -5 til 0.
Den positive psykologi løfter mennesket fra 0 til +5
Martin Seligman

LifeAchiever mindsettet

En LifeAchiver har et ønske om at opnå mere. Vi vil stå stærkt i os selv og skabe større succes sammen med – og gennem – andre.

På LifeAchieveruddannelsen arbejder vi med positiv psykologi for ledere, specialister og nøglemedarbejdere.

Nedenfor kan du få et indblik i de ledelsesområder, hvor vi anvender positiv psykologi, og vi løfter sløret for nogle af de modeller og redskaber, vi arbejder med.

Positiv psykologi for ledere

1. Udvikling af potentiale

Alle har flere ressourcer til rådighed, end de er klar over.
LifeAchiever

Det er én af de overbevisninger vi arbejder med som LifeAchievers.

Alle mennesker har nogle muligheder, anlæg eller evner, som endnu ikke er kommet til udtryk. Som ledere har vi derfor muligheden for at styrke og udvikle de mennesker vi har ansat. Når vi kan give andre oplevelsen af “at kunne” og af at styrkes, øges den psykiske kapital og mentale robusthed.

På lifeAchiever uddannelsen arbejder vi med udvikling af potentialet på forskellige måder.
 

2. Styrker

Den positive psykologi har fokus på menneskets styrker, for når vi “gør det, vi er gode til”, har vi mere overskud til at lære og udvikle os.

Men hvad er egentlig en styrke?

En styrke er et latent anlæg for en særlig måde at opføre sig, tænke eller føle på, som er autentisk og energigivende for udøveren og muliggør optimal funktion, udvikling og performance.
Alex Linley, 2008

Når du løser en opgave eller beskæftiger dig med noget, som føles rigtigt for dig og som fylder dig med energi, er det nok fordi, du arbejder på ét af dine styrkeområder.

Hvis du bliver spurgt til dine styrker og ikke helt ved, hvad du skal svare, kan du med fordel tage VIA styrketesten. Testen er bl.a. udviklet af den positive psykologi’s grundlægger – Martin Seligman. I styrketesten kan du få kortlagt de 24 karakterstyrker i forhold til dig selv.

3. Oplevelsen af flow

I forlængelse af arbejdet med styrker, følger også ansvaret for at sikre, at de mennesker vi leder, får nogle opgaver og ansvarsområder, hvor de kan bruge deres styrker. Jo mere vi oplever at lykkes, jo mere opslugte og fordybede bliver vi i opgaven. Denne følelse af flow og engagement er en vigtig faktor ift. vores generelle trivsel.

Oplevelsen af flow kan bedst beskrives som den følelse, vi har, når en opgave optager os i en sådan grad, at vi bliver opslugte og mister fornemmelsen for tid og sted. I psykologien kaldes det også for optimaloplevelsen, idet vi oplever stærke positive følelser og samtidig en høj grad af mening, tilfredshed og kompetence.

4. Kommunikation

Ordet kommunikation er afledt af det latinske ord Communis, der betyder fælles. At kommunikere handler om at udveksle budskaber mellem mennesker.

Kvaliteten af din kommunikation afspejler sig i den respons du får.
LifeAchievers

Når vi taler om kommunikation ift. positiv psykologi for ledere, taler vi om den kommunikation, der foregår ansigt til ansigt mellem to mennesker.

For at opnå en kommunikation, der virker for både afsender og modtager, skal vi kunne forstå hinandens perspektiver og skabe en fælles referenceramme.

5. Trivsel

Et menneske der trives, har mere overskud at dele ud af. Hvis vi ønsker, at vores medarbejdere skal præstere bedst muligt, har vi som ledere et stort ansvar for at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, hvor der er rum til, at hver enkelt medarbejder kan trives.

LifeAchiever – en uddannelse i positiv psykologi for ledere

Bliv en del af LifeAchievers ledernetværk allerede i dag. Tilmeld dig vores mail Lederinspiration eller du kan tilmelde dig vores næste Informationsdag, hvor du kan få et par timers undervisning i LifeAchiever mindsettet og netværke med andre ledere.  

I alt hvad vi gør, fokuserer vi på, at få de mennesker vi leder – både på jobbet og i det private liv – til at lykkes. PERMA modellen er blot ét af mange særdeles effektive ledelsesværktøjer, du får med fra vores lederuddannelse, der bygger på positiv psykologi.

Artikler

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter.  At...

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This