Målgruppen

Målgruppen for LifeAchiever Uddannelsen er alle, som ønsker at øve indflydelse og skabe bedre resultater. Vi ser ikke ledelse alene som “striber på skulderen”, men som evnen til at øve indflydelse og skabe bedre resultater, sammen med og gennem andre. Derfor er deltagerne på LifeAchiever Uddannelsen både ledere, specialister og nøglemedarbejdere.

Deltagerne på LifeAchiever® uddannelsen spiller hinanden bedre.

Når et nyt hold LifeAchievere sætter sig i halvcirklen i salen på Vejlsøhus, har de ét ønske tilfælles: At skabe bedre resultater. For sig selv, sammen med deres kolleger eller team og gennem deres ansatte.

Her sidder både topledere, selvstændigt erhvervsdrivende, teamledere, projektledere, ingeniører, specialister, produktansvarlige og medarbejdere med nøglefunktioner. Alle har de noget at byde ind med, og alle har de muligheden for at lære af hinanden.

Hvis du selv overvejer, om LifeAchiever Uddannelsen er det rigtige for dig, tilbyder vi at sætte dig i kontakt med en uddannet LifeAchiever, med den samme baggrund som dig. På den måde kan du få et indblik i uddannelsen fra dit eget perspektiv, og høre om, hvordan mindset og værktøjer anvendes i praksis. 

Lederen

9

Større selvindsigt

For at kunne lede andre, må jeg først kunne lede mig selv. Jeg er ikke bare blevet styrket som leder, men også som menneske, så uddannelsen kan helt klart også mærkes i privatlivet.

9

Nysgerrig efter at forstå mennesker

Jeg er blevet meget mere nysgerrig efter at forstå de mennesker, jeg leder. Hvad driver dem og hvad bremser dem, og hvad har de med i bagagen, som påvirker den måde, de arbejder på.

9

Større glæde ved at lede

Uddannelsens anvendelse af positiv psykologi har givet mig et styrket og mere positivt mindset, og så har jeg – ikke mindst – opdaget den styrke og glæde der ligger i at bidrage positivt til andre.

Specialisten

9

Meget skarpere kommunikation

Jeg har lært at formidle mit budskab, så alle forstår det. Uddannelsen har trænet mig i at genkende de signaler hos andre, der viser mig, hvordan jeg bedst taler til dem.

9

Bedre til at lytte

Jeg har lært at lytte mere opmærksomt, og stille uddybende spørgsmål, for at sikre mig det bedste udbytte. I stedet for at tro, at jeg forstår, sørger jeg i højere grad for, at afdække ønsker og behov og på den måde sikre, at der arbejdes mod det rigtige mål.

9

Mere gennemslagskraft

Jeg har fået en forståelse for, hvordan jeg virker på andre mennesker. Min meget tekniske baggrund har tidligere kunnet virke som en barriere i kommunikationen, men med de værktøjer jeg har fået på uddannelsen, har jeg fået større gennemslagskraft, og jeg kan i højere grad bringe min viden og faglighed i spil.

Nøglemedarbejderen

9

Bedre mål- og rammesætning

Jeg er blevet meget bedre til at stille skarpt på de mål, vi sætter os. Hvorfor er de vigtige? Det gør det samtidigt lettere at sætte de helt rigtige rammer, både for mig selv, og de kolleger, jeg skal arbejde sammen med for at nå målene.

9

Nu kan jeg lede indad og opad

Uddannelsen har lært mig at være nysgerrig på mine egne reaktioner. Hvis jeg mærker modstand på en opgave, vil jeg finde ud af hvorfor, for at jeg kan lave det bedste resultat. Nogle gange skal jeg lede og motivere mig selv, andre gange ligger der en opgave i at lede opad i organisationen.

9

Jeg kan spille mig selv og andre bedre

Jeg er blevet meget opmærksom på, hvad der bremser mig og hvad der motiverer mig. Den samme viden har givet mig respekt for, at mine kolleger fungerer anderledes end mig. Det giver et mere respektfuldt samarbejde, og vi er blevet opmærksomme på, hvordan vi kan løfte hinanden i teamet.

Kalender

7. juni 2024: Informationsmøde - Læs mere

3. september 2024: Opstart LifeAchiever - Tilmeld

15. november 2024: MasterClass - Læs mere

Se alle undervisningsdage på uddannelsen

Pin It on Pinterest