Er du en kriger eller et offer?

Kender du indianerens historie om de to ulve?

Historien, som du måske er stødt på via sociale medier, er meget mere end blot en viral historie på Facebook. Den handler også om dig. Det kan du læse om her. 

Du vælger selv, hvordan du vil reagere, på det der sker for dig i livet, og dermed den betydning det får for dig. 

Uanset hvor skræmmende det du møder måtte synes, ligger der en mulighed for at du kan udvikle dig. Hvis du vil det. 

Er du en kriger eller et offer?

“Inde i dig er to ulve der kæmper”

Sådan starter indianerhøvdingens fortælling til sit barnebarn. “Den ene ulv er ond. Den er vred, jaloux, hovmodig, misundelig, har ondt af sig selv og grådig. Den anden ulv er god. Den er glad, venlig, ydmyg, generøs, empatisk og håbefuld.”

Barnebarnet kigger på på høvdingen og spørger: “Hvilken ulv vinder?”

“Den du fodrer”, svarer høvdingen.

Ikke blot en viral fortælling

Fortællingen om de to ulve stammer fra Cherokee indianerne og er fortalt i bogen “Livets Cirkel” af den fransk-canadiske indianer, Hawk of the Yellow Wind.

De to ulve er et metafor for de negative og positive følelser, som er i os alle, og som styrer vores måde at leve vores liv på. 

Rodfæstet i neurologien

Fortællingen om de to ulve hænger direkte sammen med neurologien. De to ulve er Amygdala og Hippocampus, som er de to centre i hjernen, der styrer hhv. negative og positive følelser. 

Jo mere vi tillader os at dvæle ved negative følelser, jo svagere bliver vores evne til administrere de positive følelser. 

Det uhensigtsmæssige her er, at jo mere aktivitet, der er i amygdala, jo dårligere fungerer pandelapperne, der styrer funktioner som logik, fornuft, analyse, dømmekraft og sociale færdigheder. 

Er du en kriger eller et offer?

Alt efter hvilken af “ulvene”, der er stærkest i dig, vil du tage en holdning til det, du møder i livet, der afspejler enten det positive eller det negative. 

Er du styret af det positive, vil du typisk have en mentalitet som en kriger. Du tager ansvar for dit liv, og stiller dig selv spørgsmålet: “Hvad kan jeg selv gøre, for at forbedre min situation?”

Er du derimod styret af det negative, vil du ofte have mentalitet som et offer. Du fralægger dig ansvaret. Det er de andres skyld. Jeg har ikke mulighed for at forbedre min situation. 

Du har mulighed for at vælge din reaktion

Det er jo bare en indianerhistorie, og iflg Freud er psyken en afspejling af de følelser der er ophobet i mig. Så når jeg reagerer, afspejler det blot hvem jeg er… Eller hvad?

Ikke helt! Du har mulighed for at vælge din reaktion. 

“Mellem stimuli og respons, er der en lille rum tid. I dette tidsrum ligger muligheden for at vælge min respons – og netop i min respons ligger muligheden for udvikling og frihed.”

Ordene kommer fra fange nr. 119.104 i Auschwitz, og de beskriver den måde, han håndterede den umenneskelige behandling han fik i lejren under krigen. Fangen hed Viktor Frankl. Han overlevede opholdet i lejren, og siden blev han verdensberømt for sit arbejde indenfor psykologien. 

Vil du lære at træne din “gode ulv”?

Du kan starte med at læse sidste måneds artikel om Reframing, der er et værktøj til at hjælpe hjernen med at berolige amygdala og de negative følelser. 

Du kan også tage med på vores næste Informationsdag og møde LifeAchievers og det mindset vi bruger i hverdagen. Mindsettet bygger på positiv psykologi og træner os i hver dag at “fodre den gode ulv”. Hvis du ikke tidligere har deltaget på Informationsdagen, kan du læse et referat af den seneste informationsdag d. 25. oktober.  

Vi glæder os til at møde dig. 

 

Tilmeld dig vores informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og introduktion til uddannelsen. På denne dag deltager både gæster og interesserede i uddannelsen og uddannede LifeAchievers, som kommer for at netværke og genopfriske viden og værktøjer. 

Vær med på vores sociale medier

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

Er du en kriger eller et offer?

Historien om de to ulve, som du måske kender fra sociale medier, hænger tæt sammen med neurologien, og er en opfordring til dig om at vælge, om du vil være en kriger eller et offer.

Reframing – Kunsten at berolige din amygdala

Det handler ikke om at være tvangspositiv. Reframing handler om at vælge den positive – men sande – udlægning af den modstand du møder i livet.

Pin It on Pinterest

Share This