Pro LifeAchiever

Tag dit LifeAchiever mindset og værktøjer til et nyt og mere professionelt niveau og bliv uddannet proceskonsulent.

Med LifeAchiever Pro går du fra én til én processer til at kunne lede og facilitere virksomhedens udviklingsprocesser i teams og grupper.

Tilmeld nuKontakt os
Sæt dig i spidsen for udviklingsprocesserne

LifeAchiever Proceskonsulent

På LifeAchiever Uddannelsen fik du trænet dit mindset og du fik en række værktøjer, til at skabe bedre resultater – for dig selv, sammen med og gennem andre. Fokus var primært på dit personlige lederskab, kommunikationen og
processer én til én, og dét at være et team.

På Pro LifeAchiever tager vi mindset og værktøjer til et højere niveau, og du går fra én til én processer til at kunne lede og facilitere udviklingsprocesser i teams og grupper. 

Du kan fungere som virksomhedens interne procesfacilitator eller som ekstern proceskonsulent, der kommer ind og hjælper i virksomheder og organisationer. 

På Pro’en går vi yderligere i dybden i forståelsen og mestringen af værktøjerne. Derudover bliver der tilføjet procesværktøjer hentet fra mange års – og mere end 25.000 timers – praksis i Achievers konsulentforretning.

Den ypperste tilstand er
at jeg selv vælger min egentilstand

Du lærer blandt andet:

At tage ledelsen af rummet og situationen

Der arbejdes endnu mere i dybden med personlige lederskab, personlig gennemslagskraft og personlige virkemidler. Der arbejdes med evnen til at tage ledelsen af rummet og situationen, både i de tilfælde, hvor du har den formelle ledelse, og i de situationer, hvor du udelukkende har den ledelse, som du gør dig
fortjent til.

At være excellent i din kalibrering

Du bliver i stand til at kalibrere på to niveauer samtidig under din proces. På én gang er du den professionelle proceskonsulent, der kalibrerer den eller de personer du sidder overfor, så du hele tiden har føling med gruppen i situationen. Samtidig er du i
stand til at mestre selvkalibrering, så du under hele processen er i stand til at iagttage, hvad der sker, uden GUF eller antagelser.

Professionel coaching

På LIfeAchiever Uddannelsen lærte du at  bruge coaching teknikker, til at stille skarpe spørgsmål. På Pro LifeAchiever bliver du trænet i professionel coaching. Vi bruger gæster fra erhvervslivet, med virkelige cases, og mens du coacher bliver du betragtet af de andre LifeAchievers, der har til hensigt at spille dig endnu bedre, gennem stæk feedback og feedforward. 

Uddannelsens moduler

Modul 1:

Systematisk nysgerrighed – at lytte og stille skarpe spørgsmål

GUF-analyse i situationen – styrk opmærksomhed mhp at udfordre og forstå

Kalibrering excellence – iagttagelse uden antagelse – i processen og af dig selv.

Mestring af NØGLE-strukturen. Find målet bag målet og forhindringerne, det det reelt handler om.

Værdiafklaring med dybde – endnu dybere ind i de logiske niveauer.

Målrettet opmærksomhed mhp afdækning af begrænsende og styrkede overbevisninger

Modul 2:

Coaching på professionelt niveau – ikke blot et værktøj. Med eksterne gæster og cases.

Feedback og feedforward med effekt på udviklingsprocessen

Proces fra 1:1 til 1 til mange. Kropssprog, personlig gennemslagskraft og virkemidler

Præsentation af procesværktøjer og træning af samme

Modul 3

Flere procesværktøjer og endnu mere træning

Opstart af afsluttende proceskonsulenteksamensopgave. (Se nedenfor)

De logiske niveauer – Fra 1-til-1 til gruppeproces

Opfattelsespositionerne – Fra 1-til-1 til gruppeproces

Coaching 1:1 af gæster udefra med massiv feedback

Modul 4:

Modulet hvor alt falder på plads ☺

1:1 finalecoaching med personlig feedback og feedforward

Præsentationer af processer gennemført mellem modul 3 og 4. Herefter feedback og refleksioner i
forhold læringen. Medlemmer af MasterClass er inviteret med som gæster

Afslutning med certificering

Opbygningen af vores proceskonsulent uddannelse

Forløb og eksamen

Uddannelsen strækker sig over 6 måneder og har 4 moduler á 3 dage.
Det forudsættes, at der trænes coaching og proces-facilitering mellem modulerne.
Uddannelsen afsluttes med eksamen, som består af en præsentation af en gennemført team/gruppe proces-facilitering og en livecoaching 1:1.

Undervisningens form er som LifeAchiever uddannelsen, dog med en væsentlig inddragelse af eksterne gæster med virkelige problemstillinger.

Tænk tilbage på intensiteten på 4. modul og tilføj så det veltrænede mindset hos den erfarne LifeAchiever
– Så har du fornemmelsen af niveauet på Pro’en.

Mellem modul 3 og 4 ligger to måneder, med tid til at gennemføre eksamensprojektet og planlægge fremlæggelsen af det.
Opgaven skal være en reel proceskonsulent opgave for eksterne ”kunder”. Det er selvvalgt om opgaven gennemføres sammen to og to eller om det gennemføres solo.

Ved præsentationen af procesopgaven på 4 modul, deltager én eller flere af kunderne og de er med til at give feedback

Pris: 39.500,- 

Afsæt dagene i kalenderen

Der undervises følgende dage

Modul 1: 24. – 26. august 2021
Modul 2: 27. – 29. september 2021
Modul 3: 25. – 27. oktober 2021
Modul 4: 14. – 16. december 2021

Artikler

Personligt lederskab

Se evt. vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Hvis vi skal gøre det helt enkelt, handler det stærke personlige lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke...

læs mere

Online team øvelse

Disse 4 simple spørgsmål kan, når de er forberedt godt og rammerne er sat korrekt, medvirke til, at I i højere grad kan spille jer selv og hinanden bedre i teamet. Hvis du vil vide mere om LifeAchiever Uddannelsen og konsulentfirmaet Achievers, kan du deltage på vores...

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Pin It on Pinterest