Bag denne uddannelse ligger studiet af det yderst velfungerende.

Sådan præsenterede Kim Nielsen og Nicolaj Statager LifeAchiever uddannelsen for gæsterne, der deltog på Informationsdagen d. 21. august 2020.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Det unikke i LifeAchiever uddannelsen er, at den bygger på studiet af det yderst velfungerende. Det har vi sat sammen til en praktisk lederuddannelse, baseret på gennemprøvet videnskab og teorier. Du får viden og værktøjer, som du kan gå ud og anvende i praksis – med det samme.

Når trivslen stiger 1%, vokser resultatet 2%

Tallene stammer fra Daniel Goleman’s bog “Ledelse med følelsesmæssig intelligens” og viser, hvorfor det er så vigtigt at tænke trivsel ind i sin ledelse. Jo bedre mennesker har det, jo bedre kan de præstere. Det er bl.a. det, LifeAchiever uddannelsen handler om.

Præsentation af uddannelsen

Traditionen tro startede informationsdagen med en præsentation af LifeAchiever Uddannelsen, hvorefter gæsterne i hold kunne slå følge med uddannede LifeAchievers, der gennemgik mindset, værktøjer og hvordan de kan anvendes i hverdagen.

Særligt tre konkrete spørgsmål blev der søgt svar på:

 1. Hvordan adskiller LifeAchiever sig fra andre lederuddannelser
 2. Hvordan bruger du helt konkret værktøjerne i din ledelse
 3. Hvilke resultater har det skabt i virksomheden.

Svarene på disse spørgsmål kan du finde nederst på siden.

Dagens emner

Efter introduktionen til mindset og værktøjer, blev ordet givet ud i salen: Hvad vi I gerne vide mere om?

De Grundlæggende Egobehov

Det er langt fra første gang, dette emne kommer op. Det at opdage, at vi mennesker ikke alene har fysiske behov, men også nogle psykologiske behov, vækker nysgerrigheden omkring, hvad vi kan bruge denne viden til.

Vi ved alle, hvad der sker, hvis vi ikke får stillet det fysiske behov – sult. Udover at det giver nogle fysiske gener, kan det også vise sig i form af uhensigtsmæssig adfærd. Vi bliver “hangry”. Det samme gør sig gældende, når vores egobehov ikke bliver opfyldt. Det påvirker vores følelser og adfærd.

Du kan læse artiklen og se videoen, hvor vi går i dybden med de grundlæggende egobehov her.

Hvad kan vi bruge den viden til i vores ledelse?

En deltager, som har taget uddannelsen fortæller, hvordan hun har brugt sin viden om de grundlæggende egobehov overfor sin egen leder. Hun sidder selv i en stilling som mellemleder, hvor både hun og den nærmeste leder, har et ansvar for at spille hinanden gode.

“Jeg har brugt min viden til at fortælle min leder, hvordan han kan få det bedste frem i mig. Han ved, at jeg fx har brug for at blive anerkendt og set for den forskel jeg gør i gruppen. Det at han viser, at han lægger mærke til det, giver mig energi til at løfte endnu mere. Omvendt har jeg også spurgt ham, hvad han har brug for, og det har gjort mig skarp på, hvordan jeg kan “lede op ad” og spille ham endnu bedre i vores samarbejde.”

Tillidsbegrebet

Det næste emne der bliver taget hul på, er tillidsbegrebet.

Igennem vores mangeårige praksis har vi studeret tillidsbegrebets betydning i teams – både i virksomheder og organisationer, indenfor specialstyrkerne og i den professionelle sportsverden. Tillid er en af de mest tungtvejende forudsætninger for, at vi som team overhovedet kan komme nogen vegne.

En af de modeller vi bruger til at belyse tillidsfaktoren er “Tillidsligningen”.

Den samlede tillid er iflg. denne ligning baseret på 4 variabler:

 • C = Credibility:  Bygger på det, du KAN.  Kan du dit stof?
 • R = Reliability: Bygger på det, du GØR. Er du til at stole på?
 • I = Intimacy: Bygger på forhold og tryghed. 
 • S = Selforientation: Hvem har interesse i det her?

C, R og I lagt sammen giver udgangspunktet for tilliden (fx. til dig) i den enkelte situation. Dette skal så deles med graden af din interesse i resultatet. Hvis det fx er dig personligt, der vinder mest ved et godt resultat, kan det have en negativ indflydelse på den samlede tillid til dig. 

Kan tillid være et bevidst valg?

Snakken om disse faktorer for tillid åbnede op for den debat, der kan ligge i, om vi kan vælge at have tillid i en given situation. Skal tillid altid være noget, der skal vindes, eller kan vi vinde noget ved at vælge tilliden?

 

Stoicisme og ledelse

Det tredje og sidst emne vi var omkring var stoicismen og dens betydning for ledelse i en moderne tidsalder. 

En stor del af stoffet på LifeAchiever uddannelsen er inspireret af den antikke filosofi Stoicisme og ideen om at adskille fornuft og følelser. 

Hvor stoikerne talte om en form for “menneskelig guddommelighed” (i form af menneskets evne til – i modsætning til dyrene – at kunne forholde sig til verden med fornuft), tager vi dog på uddannelsen lidt mere udgangspunkt i videnskaben, der siden stoikerne har kunnet give et mere nøjagtigt indblik i, hvordan vi mennesker kan styre vores hjerne og påvirke vores adfærd. 

Vi skal ikke bare reagere.
Vi skal også navigere.

Hvorfor skal jeg vælge at tage en LifeAchiever Uddannelse? 

De tre spørgsmål, der bl.a. blev søgt svar på i fredags, har vi stillet til nogle af dem, der har været igennem uddannelsen.
Hvis du har andre spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os, enten direkte på LifeAchiever@achievers.dk, LinkedIn eller Facebook.

Hvordan adskiller LifeAchiever sig fra andre lederuddannelser?

 • Uddannelsen er først og fremmest praktisk. Du får den simple viden bagved, og så bruges størstedelen af tiden på at TRÆNE ledelsesværktøjerne.
 • Du kommer ikke hjem med et kursustrofæ, som bare ender på hylden.
 • Du skal ikke først i gang med at bruge værktøjerne i praksis, når du kommer hjem, så det er effektivt fra dag 1.
 • Du udvikles ikke kun som leder, men i høj grad også som menneske.

Hvordan bruger du helt konkret værktøjerne i din ledelse?

 • Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg virker på andre.
 • Når jeg kender den enkelte medarbejder, kan jeg bringe deres styrker mere i spil.
 • Jeg er blevet meget mere positivt opmærksom på mine medarbejdere.
 • Kommunikationen er blevet markant bedre.
 • Jeg er blevet skarp på at sætte rammer og retning.
 • Jeg lytter meget mere til medarbejderne, og lærer dermed også mere.

Hvilke resultater har det skabt i virksomheden?

 • Øget trivsel
 • Større tillid
 • Bedre samarbejde – med kolleger såvel som kunder
 • Større indtjening 

En lille detalje, der er værd at nævne:
Tallene som vi indleder med, er refereret både i Daniel Golemans bog “Ledelse med følelsesmæssig intelligens” og bogen “The New Leaders” af Goleman, Boyatzis og McKee. Oprindeligt bruges ordet “Service Climate”, som dækker over 6 faktorer, der har indflydelse på arbejdsmiljøet. Vi har valgt at bruge ordet trivsel, da det lægger sig tæt op af, og er lettere at forstå, når vi taler om den “positive oplevelse af vores arbejdssituation”

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Positiv psykologi for ledere

Få indblik i, hvordan positiv psykologi anvendes til at styrke dine ledelsesværktøjskasse. Lær at stå stærkt i dig selv, så du kan udvise mærkbar ledelse.

læs mere

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter.  At...

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This