Det personlige lederskab

For at kunne lede andre, må du først kunne lede dig selv. Derfor er LifeAchiever uddannelsens første modul skabt som et kursus i personligt lederskab. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om "Stærkt personligt lederskab"?
Tilmeld informationsdagLifeAchiever Uddannelsen

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet “Stærkt personligt lederskab”

Hvis vi skal gøre det helt enkelt, handler det stærke personlige lederskab om to ting:

  1. At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter. 
  2. At bruge den selvindsigt til at træffe de rigtige beslutninger. Det vil sige, at du ikke bare gør tingene rigtigt, men at du gør de rigtige ting. 

To eksempler på personligt lederskab

1. Fakta eller følelser

Et væsentligt eksempel på stærkt personligt lederskab er også evnen til at skelne mellem, om det, du reagerer på, er fakta eller følelser. Reagerer du på noget du tror er rigtigt, eller noget du ved er rigtigt?

Du kan læse mere om fakta og følelser her.

2. Kontrol- og indflydelsescirklen

Et andet eksempel på stærkt personligt lederskab, er evnen til at skelne imellem, om noget er indenfor eller udenfor din kontrol- og indflydelsescirkel. 

Det der ligger indenfor, er dét, du reelt set har mulighed for at tage kontrol over eller øve indflydelse på. Det personlige lederskab ligger i evnen til at kunne skelne, og rette dine handlinger og beslutninger ind efter det, du har en reel mulighed for at påvirke, og dermed undgå at bruge din energi på det, du alligevel ikke kan kontrollere.  

To spørgsmål til overvejelse:

  1. Hvad vil det kunne give dig, i endnu højere grad at være opmærksom på, om du reagerer på fakta eller følelser?
  2. Hvad vil det kunne give dig, i højere grad at fokusere din energi på det, det ligger indenfor din kontrol- og indflydelsescirkel?

Vil du styrke dit personlige lederskab?

Modul 1 på LifeAchiever Uddannelsen kan tages selvstændigt som et kursus i personligt lederskab.

Her vil du på tre meget intense dage få et stærkt indblik i dig selv, og hvordan du virker på dig selv, og du vil komme hjem med viden og værktøjer, som kommer til at gøre en stor forskel for dig i din hverdag. 

Du kommer til at arbejde med:

Klik på emnerne til højre for at læse flere detaljer

Modellen af Verden

Modellen af verden er det unikke filter, du bruger til at se og forstå verden. Du ser nemlig ikke verden, som den er. Du ser verden, som du er.

Læs mere om Modellen af verden her.

De Grundlæggende Egobehov

Ligesom du har nogle fysiske behov, som søvn og sult, har du nogle psykiske behov. At kende sine egne behov er vigtigt, for at kunne lede sig selv.

Bliver du samtidig opmærksom på andres egobehov, har du en enestående mulighed for at påvirke dem positivt.

Læs mere om de grundlæggende egobehov her.

Rapport - Optimal kontakt

Rapport handler om viden om den optimale kontakt mellem mennesker. Rapport danner grundlaget for al god kommunikation samt ledelse.

Læs mere om Rapport her.

GUF - Adskil fakta og følelser

GUF står for Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger. Det er de små puds, vores hjerne spiller os, for at spare på energien. Faren ved GUF er dog, at vi ikke altid ser – og reagerer på – verden, som den i virkeligheden er.

Fair Selvevaluering & feedback

Hvor meget tid bruger du på de meget få fejl, du laver i forhold til alt det, der lykkedes godt for dig hver dag? 

Vi ser ikke fejl som “fejl”. Vi ser dem som feedback, vi kan lære af. Hvilket sparer dig for ærgrelser og giver dig læring, så du kan komme styrket videre.

Neurologi light

Du skal vide, hvordan din hjerne fungerer samt styrer dine tanker og følelser, så du kan træne og lede dig selv til at stå stærkest muligt.

Reframing

Reframing er kunsten at se på tingene i et sandt og positivt perspektiv, og på den måde tilføre energi og ressourcer gennem vores kommunikation. 

Stærke coachende spørgsmål

Som LifeAchiever er det fundamentalt at være nysgerrig. Derfor træner vi at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter, så vi får de mest værdifulde svar og refleksioner.

Lær at sætte rammer

Jo bedre du er til at sætte rammer, jo bedre er du til at holde fokus samt styre dig selv og andre mod det ønskede mål.

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Online team øvelse

Disse 4 simple spørgsmål kan, når de er forberedt godt og rammerne er sat korrekt, medvirke til, at I i højere grad kan spille jer selv og hinanden bedre i teamet. Hvis du vil vide mere om LifeAchiever Uddannelsen og konsulentfirmaet Achievers, kan du tilmelde dig...

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This