Det personlige lederskab

For at kunne lede andre, må du først kunne lede dig selv. Derfor er LifeAchiever uddannelsens første modul skabt som et kursus i personligt lederskab. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om "Stærkt personligt lederskab"?
Tilmeld informationsdagLifeAchiever Uddannelsen

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet “Stærkt personligt lederskab”

Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting:

  1. At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter. 
  2. At bruge den selvindsigt til at træffe de rigtige beslutninger. Det vil sige, at du ikke bare gør tingene rigtigt, men at du gør de rigtige ting. 

To eksempler på personligt lederskab

1. Fakta eller følelser

Et væsentligt eksempel på stærkt personligt lederskab er også evnen til at skelne mellem, om det, du reagerer på, er fakta eller følelser. Reagerer du på noget du tror er rigtigt, eller noget du ved er rigtigt?

Du kan læse mere om fakta og følelser her.

2. Kontrol- og indflydelsescirklen

Et andet eksempel på stærkt personligt lederskab, er evnen til at skelne imellem, om noget er indenfor eller udenfor din kontrol- og indflydelsescirkel. 

Det der ligger indenfor, er dét, du reelt set har mulighed for at tage kontrol over eller øve indflydelse på. Det personlige lederskab ligger i evnen til at kunne skelne, og rette dine handlinger og beslutninger ind efter det, du har en reel mulighed for at påvirke, og dermed undgå at bruge din energi på det, du alligevel ikke kan kontrollere.  

To spørgsmål til overvejelse:

  1. Hvad vil det kunne give dig, i endnu højere grad at være opmærksom på, om du reagerer på fakta eller følelser?
  2. Hvad vil det kunne give dig, i højere grad at fokusere din energi på det, det ligger indenfor din kontrol- og indflydelsescirkel?

Du kommer til at arbejde med:

Klik på emnerne til højre for at læse flere detaljer

Modellen af Verden

Modellen af verden er det unikke filter, du bruger til at se og forstå verden. Du ser nemlig ikke verden, som den er. Du ser verden, som du er.

Læs mere om Modellen af verden her.

De Grundlæggende Egobehov

Ligesom du har nogle fysiske behov, som søvn og sult, har du nogle psykiske behov. At kende sine egne behov er vigtigt, for at kunne lede sig selv.

Bliver du samtidig opmærksom på andres egobehov, har du en enestående mulighed for at påvirke dem positivt.

Læs mere om de grundlæggende egobehov her.

Rapport - Optimal kontakt

Rapport handler om viden om den optimale kontakt mellem mennesker. Rapport danner grundlaget for al god kommunikation samt ledelse.

Læs mere om Rapport her.

GUF - Adskil fakta og følelser

GUF står for Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger. Det er de små puds, vores hjerne spiller os, for at spare på energien. Faren ved GUF er dog, at vi ikke altid ser - og reagerer på - verden, som den i virkeligheden er.

Læs mere om GUF her.

Fair Selvevaluering & feedback

Hvor meget tid bruger du på de meget få fejl, du laver i forhold til alt det, der lykkedes godt for dig hver dag? 

Vi ser ikke fejl som "fejl". Vi ser dem som feedback, vi kan lære af. Hvilket sparer dig for ærgrelser og giver dig læring, så du kan komme styrket videre.

Reframing

Reframing er kunsten at se på tingene i et sandt og positivt perspektiv, og på den måde tilføre energi og ressourcer gennem vores kommunikation.

Læs mere om reframing her.

Stærke coachende spørgsmål

Som LifeAchiever er det fundamentalt at være nysgerrig. Derfor træner vi at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter, så vi får de mest værdifulde svar og refleksioner.

Lær at sætte rammer

Jo bedre du er til at sætte rammer, jo bedre er du til at holde fokus samt styre dig selv og andre mod det ønskede mål.

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Positiv psykologi for ledere

Få indblik i, hvordan positiv psykologi anvendes til at styrke dine ledelsesværktøjskasse. Lær at stå stærkt i dig selv, så du kan udvise mærkbar ledelse.

læs mere

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This