Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst - ikke af pligt. Fordi vi ganske enkelt ikke kan lade være.

Mærkbart lederskab er for alle, der ønsker at lede andre. Ikke blot som formel leder på arbejdspladsen, men også som leder i privatlivet: Som forælder, partner, ven – som menneske. 

Luk øjnene og tænk på den leder, du har sat størst pris på…

Hvad gav dig lyst til at følge denne leder?

Vores bud er, at en af de vigtige årsager er, at du vidste hvor du havde din leder – du kunne mærke din leder. Din leder havde det, vi kan kalde et ”mærkbart lederskab”.

De mærkbare ledere giver en ro og retning, som hjælper andre til at fokusere på det vigtigste. De tør tage beslutninger og eksekvere – også uden der foreligger en standard eller procesbeskrivelse.

De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet. De er nærværende, omsorgsfulde og evner samtidig at stille krav på en måde, som får os til at yde.

De mærkbare ledere er dem, som vi trygt og tillidsfuldt følger – ikke af pligt, men af lyst og fordi vi ikke kan lade være.

Derfor er der brug for mærkbar ledelse

Hverdagen er kompleks

Det mærkbare lederskab har til formål at skabe en cirkel af sikkerhed og tryghed, så de mennesker, vi leder, kan fokusere på deres opgave og på at skabe værdi.

Vi skal vide, hvordan succes ser ud?

Hvad er det fælles mål, vi arbejder hen imod? Den mærkbare leder sætter rammen og retningen, så alle er klar over sin opgave og værdi, og vi i fællesskab kan opnå succes. 

Vi skal føle os set og anerkendt.

En mærkbar leder er tæt på os som mennesker. Kender vores styrker og svagheder, og ved hvordan og hvornår vi præsterer allerbedst. Dette står i modsætning til den målbare leder, der i højere grad sidder på kontoret og tjekker KPI’er og at vi følger tallene. En god leder er både mærkbar og målbar. 

Trivsel ift. præstation

Mennesker i trivsel har overskuddet til at præstere og til at gøre noget ekstra, når det gælder. Den mærkbare leder skaber et  miljø, hvor vi trives, er engagerede og har lyst til at præstere. 

Tilmeld dig vores informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og introduktion til uddannelsen. På denne dag deltager både gæster og interesserede i uddannelsen og uddannede LifeAchievers, som kommer for at netværke og genopfriske viden og værktøjer. 

Vær med på vores sociale medier

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

Er du en kriger eller et offer?

Historien om de to ulve, som du måske kender fra sociale medier, hænger tæt sammen med neurologien, og er en opfordring til dig om at vælge, om du vil være en kriger eller et offer.

Reframing – Kunsten at berolige din amygdala

Det handler ikke om at være tvangspositiv. Reframing handler om at vælge den positive – men sande – udlægning af den modstand du møder i livet.

Pin It on Pinterest