Hvad er positiv psykologi?

I 1954 skrev Abraham Maslow i bogen "Motivation and personality", at psykologien i højere grad burde rettes mod de sider af livet, der gør det værd at leve.

Det blev et startskud til udviklingen af en ny psykologi,
som først i 1998 fik navnet positiv psykologi. 
I denne artikel giver vi svar på spørgsmålet
“Hvad er positiv psykologi?”, og vi åbner op for den oplagte sammenhæng mellem positiv psykologi og ledelse.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af mennesker,
når de fungerer bedst.
Forskningen giver indblik i sammenhængen mellem trivsel
og vores evne til at præstere godt.

Indledning til bogen “Positiv psykologi i ledelse”

Historien bag udviklingen af en ny positiv psykologi

Startskuddet til udviklingen af Positiv psykologi lød i 1954, da Abraham Maslow i sin bog “Motivation and personality” udtalte, at der var brug for, at psykologien burde rettes mod de sider af livet, der gjorde det værd at leve. En mere positiv psykologi.

Det var her navnet fødtes, men tanken var ikke ny.

Oldtiden

Helt tilbage i oldtidens Grækenland  stillede både Platon, Aristoteles og Sokrates spørgsmålstegn ved, hvad der fik mennesket til at leve et tilfredsstillende liv.

Psykologisk videnskab

Psykologien som videnskab blev født i slutningen af det 19. århundrede. Den traditionelle videnskab var primært fokuseret på det syge sind, men med behaviourismens fokus på stimuli og respons, som værende skabende for vores fremtidige adfærd, var psykologer som Pavlov, Skinner og Jung også med til at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi former vores adfærd, vaner og personlighed.

Læs evt. artiklen “Fakta og følelser” der bl.a. tager udgangspunkt i Viktor Frankl’s berømte “Stimuli og respons”-citat.

Hvorfor lever nogle mennesker engagerede liv, og andre ikke?

Det spørgsmål stillede den amerikanske psykolog og filosof William James i 1908 sine kolleger i American Psychological Association. Ideen var at udfordre dem til at kigge på – og lære af – mennesker, når de trives, fremfor kun at anvende psykologien til at forklare, hvorfor nogle mennesker er syge i psyken, og det var den samme opfordring, Maslow kom med i bogen “Motivation and personality”.

En ny positiv psykologi

Der skulle gå endnu 90 år fra James’ udfordring i APA, før den nye retning indenfor psykologien blev defineret og fik et navn.

Medlemmerne i APA valgte en ny formand for organisationen, og med den største margin nogensinde, blev psykologen Martin Seligman valgt. I sin første tale som formand fastslog Seligman, at han ville arbejde for en ny gren indenfor psykologien, der skulle fokusere mere på mental sundhed end på mental sygdom. Han navngav denne nye psykologi Positiv Psykologi

Et navn der skabte debat

Navnet Positiv Psykologi fik skabt debat. Dels fordi navnet indirekte antyder, at der er en psykologi, der er negativ (og måske endda forkert), og dels fordi betegnelsen positiv afhænger af en subjektiv forståelse af, hvad der er positivt. Derfor giver det også mening at besvare spørgsmålet: “Hvad er positiv psykolog ikke?”

  • Positiv psykologi er ikke en ensidig fokus på at skulle være positiv, eller at fornægte det, der er negativt.
  • Positiv psykologi er hverken en kritik af den traditionelle psykologi eller et forsøg på at gøre den traditionelle psykologi forkert.

Hvad er forskellen?

Forskellen på den traditionelle psykologi og den positive psykologi er deres mål. Det vi prøver at opnå.

Vi skal ikke kun undersøge, hvordan vi kommer fra -5 til 0.
Vi skal vide meget mere om, hvad der bringer os fra 0 til +5.

Martin Seligman

Den traditionelle psykologi har fokuseret på mental og psykisk sygdom og på behandlingen af denne.  Her har man ønsket at forstå fejludvikling mhp at skabe udvikling og opnå en normal funktion. 

Den positive psykologi fokuserer i stedet på mental sundhed og sundhedsfremme. Altså at forebygge den mentale usundhed. Her sigter vi efter at forstå udviklingen og trivsel mhp at opnå en optimal funktion og præstation. 

Hvis vi tager udgangspunkt i Seligmans citat ovenfor, så kan det – ret enkelt – siges således: Den traditionelle psykologi bringer mennesket fra -5 til 0. Den positive psykologi bringer mennesket fra 0 til +5. 

Positiv psykologi for ledere

Svaret på spørgsmålet “Hvad er positiv psykologi?” er,  at det er det videnskabelige studie af menneskelig trivsel og hvad der får os til at fungere og præstere optimalt. Derfor giver det også rigtig god mening, at anvende denne videnskab i forbindelse med ledelse, og stille sig selv spørgsmålet:

Hvordan kan jeg som leder skabe et arbejdsmiljø,
som får medarbejderne til at trives og fungere optimalt. 

 

En lederuddannelse med positiv psykologi

LifeAchiever er en lederuddannelse med positiv psykologi. Her trænes du i stærkt personligt lederskab og hvordan du kan få dig selv og de mennesker, du leder, til at trives og præstere bedre. Vi anvender den nyeste viden indenfor psykologi og neurologi, kommunikation og ledelse, til at skabe nogle praktiske ledelsesværktøjer, som du kan anvende i din ledelse med det samme. 

I artiklen “Positiv psykologi for ledere” kan du læse mere om, hvordan vi anvender positiv psykologi som ledelsesværktøj. 

Bliv en del af vores netværk i dag

Bliv en del af LifeAchievers ledernetværk allerede i dag. Tilmeld dig vores mail Lederinspiration eller du kan tilmelde dig vores næste Informationsdag, hvor du kan få et par timers undervisning i LifeAchiever mindsettet og netværke med andre ledere.  

Du kan også følge os på Facebook eller LinkedIn

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Positiv psykologi for ledere

Få indblik i, hvordan positiv psykologi anvendes til at styrke dine ledelsesværktøjskasse. Lær at stå stærkt i dig selv, så du kan udvise mærkbar ledelse.

læs mere

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter.  At...

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This