Trivsel og ledelse

Medarbejdere der trives, skaber bedre resultater.

Få indblik i trivselsmodellen PERMA, der skitserer fem faktorer, der er afgørende for, om dine medarbejdere trives.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Trivsel og ledelse i hverdagen

På LifeAchiever uddannelsen arbejder vi med at skabe succes sammen med, og gennem, de mennesker vi leder. Vi fokuserer på, hvordan vi kan hjælpe andre til at opdage egne ressourcer, for derigennem at skabe øget motivation og bedre resultater.

En af de modeller vi arbejder rigtigt meget med i løbet af uddannelsen, er trivselsmodellen PERMA, og hvordan vi gennem de fem faktorer for trivsel kan styrke os selv, og de mennesker vi leder. 

Trivselsmodellen PERMA

PERMA er udviklet at Martin Seligman, som anses for at være manden bag det, vi kalder den positive psykologi – den gren indenfor psykologien, hvor vi sætter fokus på styrker og på dét, der lykkedes, for på den måde at skabe bedre  resultater.

De fem faktorer for trivsel er:

1. Positive følelser

En medarbejder der har en generel positiv følelse af sit arbejde, trives bedst. Der kan være mange forskellige kilder til den positive oplevelse, og mange af dem ligger allerede i de næste 4 punkter i modellen. 

Derudover kan du som leder hjælpe dine medarbejdere, ved at vide, hvordan du “spiller dem gode”. Det kan du bl.a. gøre ved at sætte dig ind i deres grundlæggende egobehov, som er nogle behov, vi har brug for at få dækket, for at fungere optimalt. 

Nogle har brug for at få anerkendelse, andre har brug for at føle, at de er i kontrol og mestrer situationen. Andre igen har brug for at føle tryghed i deres relationer og andre igen har behov for adskillelse i form af frihed og afstand til andre. 

2. Engagement

Følelsen af engagement er vigtig for vores trivsel. Følelsen kommer, når vi arbejder med noget, hvor vi føler os stærke, og hvor vi oplever, at vores faglighed er med til at skabe resultater. Engagement føles som om vi fyldes af energi, og selvom vi arbejder både hårdt og fokuseret, så omsættes indsatsen til en generel positiv energi. 

Hvis du ønsker at sætte fokus på engagementet i teamet eller i virksomheden som helhed, kan du få indblik i Gallupinstituttets Q12 undersøgelse i artiklen “Trivsel og engagement”.

Du kan også finde ind til kollegernes karakterstyrker i VIA Instituttets  styrketest. Når du kender hver enkelt medarbejders styrker, kan du sørge for, at de hver især får nogle opgaver, hvor de kan udnytte deres styrker til at træde i karakter på jobbet. 

3. Relationer

Mennesker er sociale væsner, og for at trives, er det vigtigt at vi har positive sociale relationer, også på jobbet. Det er ikke kun godt for trivslen, men i høj grad også for sundheden.

Tal fra førnævnte Q12 undersøgelse viser, at medarbejdere, der har en god ven på arbejdspladsen i gennemsnit er 50% mere tilfredse med jobbet, end de kolleger, der ikke plejer social omgang med andre i arbejdstiden. Samtidig har man kunne måle et generelt lavere blodtryk og lavere stressbelastning hos de medarbejdere, der har en fortrolig på arbejdspladsen. 

4. Mening

I forlængelse af behovet for at føle relationer, fordi vi helt grundlæggende er sociale væsner, kommer også behovet for at føle, at vi bidrager til noget “større” – at vi har en indflydelse, der når ud over os selv, og som bidrager til noget positivt for andre. Vi har med andre ord behov for at føle mening med det vi laver. 

Når vi kan identificere os med de værdier, der ligger bag funktionen, oplever vi både de positive følelse ved at gøre noget for andre, men også en styrket følelse af vores egen identitet. 

5. At præstere

Den sidste af de fem faktorer for trivsel er følelsen af at præstere. Følelsen af, at få noget fra hånden og opnå resultater. For nogen er det dét, at nå selve målet, hvor det for andre er følelsen af fremskridt, der ligger i selve processen. 

Som leder kan du hjælpe dine kolleger, bl.a. gennem dit kendskab til deres kernekvaliteter, og derudfra lade dem arbejde med opgaver, hvor chancen for succes er stor. Du kan også i din daglige omgang med kollegerne “notere” deres små successer ned, og bruge dem som referencer, næste gang du uddelegerer en opgave: “Kan du huske, hvad du gjorde, da du løste opgave X og kunden blev så glad? Det er dét du skal gøre her også”. Og så er der i øvrigt bonus, hvis din kollega har et af de grundlæggende egobehov kontrol (“Jeg mestrer denne situation”) eller anderkendelse (“Min leder ser hvad jeg laver og værdsætter det!”) 

LifeAchievers får mennesker til at lykkes

Bliv en del af LifeAchievers ledernetværk allerede i dag. Tilmeld dig vores mail Lederinspiration eller du kan tilmelde dig vores næste Informationsdag, hvor du kan få et par timers undervisning i LifeAchiever mindsettet og netværke med andre ledere.  

I alt hvad vi gør, fokuserer vi på, at få de mennesker vi leder – både på jobbet og i det private liv – til at lykkes, og PERMA modellen er blot ét af mange særdeles effektive ledelsesværktøjer, du får med fra vores lederuddannelse, der bygger på positiv psykologi

 

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Positiv psykologi for ledere

Få indblik i, hvordan positiv psykologi anvendes til at styrke dine ledelsesværktøjskasse. Lær at stå stærkt i dig selv, så du kan udvise mærkbar ledelse.

læs mere

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter.  At...

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This