Rapport - optimal kontakt

Ordet er fransk, udtales rappor', og dækker over fundamentet for al kommunikation og ledelse: Den optimale kontakt mellem mennesker.

Rapport er evnen til at opnå positiv kontakt og minimere modstand og konflikt. Evnen til at skabe rapport er af afgørende betydning for at kommunikation kan lykkes. 

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

God kommunikation er en forudsætning for ledelse

Ledelse handler om at flytte mennesker. Hvis du vil flytte andre, kræver det god kommunikation og at vejen til den rette forståelse er ryddet for forhindringer. Det rette værktøj hertil er rapport. (Ordet er fransk og udtales rapport’)

Du ved allerede, hvordan rapport føles.

Rapport er den følelse du har, når du kan tale let og ubesværet med et andet menneske. Det føles behageligt og du føler dig godt tilpas. Det skyldes at der er skabt rapport mellem dig og personen, du taler med. 

Alle er i stand til at skabe rapport, og det sker helt naturligt, når vi taler med mennesker, vi kender godt. På LifeAchiever uddannelsen træner vi evnen til at skabe rapport, også i samtaler med mennesker, vi først lige har mødt. 

Træn din evne til at skabe rapport

Helt grundlæggende kan du sige, at rapport handler om at skabe fortrolighed. Det er nemt nok, hvis der allerede er etableret en tillidsfuld relation mellem to personer. Når du er opmærksom på rapport, og kender faktorerne for en god og positiv kommunikation, kan du hurtigt skabe rapport – også i samtaler med mennesker, du slet ikke kender. Det kræver blot 3 simple teknikker at skabe mærkbare resultater gennem din kommunikation:

  • spejling af din samtalepartner
  • udvisning af ægte interesse, og
  • evne til empati. 

Sådan træner du rapport

Når du er sammen med nogen, du virkelig har det godt med, så iagttag, hvordan jeres kropssprog, stemmeføring, åndedræt og ordvalg matcher. 

De opdagelser du gjorde dig gennem øvelsen ovenfor, tager du med dig, når du nu træner rapport i kommunikationen med andre:

  • Læg mærke til om din samtalepartner bruger bestemte ord. Vælg at bruge de samme ord, også selvom du selv ville bruge et andet. 
  • Match din samtalepartners kropssprog og vær opmærksom på, hvad det betyder for kommunikationen mellem Jer. Her er det vigtigt at understrege, at det naturligvis ikke handler om at “abe efter”, men om at udvise samme karakter. 

Hvad kan du bruge denne viden til?

Alle mennesker er forskellige og har derfor deres egen “model af verden”. Når du bruger rapport til at matche din samtalepartner signalerer du, at I slet ikke er så forskellige, og der skabes et øget engagement i kommunikationen og en begyndende tillid. Det bliver lettere at skabe den fortrolighed der er nødvendig for, at kommunikationen kan flyde let og ubesværet. 

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst information om og invitation til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever Uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Mindsettet

Gennem mange års arbejde med højtydende mennesker og teams har vi opnået en unik indsigt i det, der virker. herudfra har vi skabt 14 sætninger, som danner grundlag for vores mindset. Det er på ingen måde hverken matematik eller religion. Blot til eftertanke.

læs mere

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This