Bedre trivsel - på jobbet og privat

Trivselsundersøgelser møder vi oftest på jobbet. Hvornår har du sidst lavet en trivselsundersøgelse af dit liv som helhed?

I denne artikel får du 5 tips til at skabe en bedre trivsel i dit liv

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig 5 konkrete input til, hvordan du kan skabe bedre trivsel og du får indblik i 5 faktorer, der er vigtig for din trivsel. 

5 veje til bedre trivsel

 1. Styrk dine positive følelser
  Læs om hvordan du kan gøre længere nede.
 2.  Engagér dig, der hvor du er god
  Vælg opgaver hvor dine styrker kommer i spil. 
 3.  Dyrk dine relationer
  Brug tid med mennesker der betyder noget for dig.
 4.  Find mening
  Involvér dig i noget, der er større end dig selv.
 5.  Præstér dit bedste
  Kast dig ud i opgaver, hvor du ved, at du kan skabe et godt resultat. 

Hvad er trivsel egentlig?

Og hvordan kan du arbejde på at skabe en bedre trivsel?

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet.
Gyldendal, Den Store Danske

Der findes flere måder at anskue trivsel på. I denne artikel – og på LifeAchiever Uddannelsen – anvender vi Martin Seligmans trivselsteori PERMA.  Her bygger den generelle trivsel på 5 bærende elementer, der hver for sig, har en afsmittende virkning på hinanden. Modellen tegnes typisk som en blomst, fordi vi “blomstrer”, når der er balance mellem de 5 elementer. 

De fem elementer i trivsel

 1. Positive følelser
  Det er ikke muligt at trives, hvis du ikke har en vis grad af positive følelser og tilstande i dit liv. 
 2.  Engagement
  Du vil føle engagement, når du får lov at arbejde med noget du er god til, og dine styrker rigtigt kommer i spil. 
 3.  Relationer
  Positive sociale relationer er afgørende for din trivsel. 
 4.  Mening
  Mening handler om at gå op i noget, der er større end dig selv.
 5.  At præstere
  Følelsen af at vinde eller opnå resultater er også af afgørende betydning for vores trivsel. 

Positive følelser

Positive følelser er vigtige, når du vil skabe bedre trivsel, fordi positiviteten åbner os op over for det vi møder i livet. Det gør os mere modtagelige for udvikling og læring, som er med til at give os følelsen af, at vi vokser som mennesker. 

Styrk dine positive følelser

Vores hjerne er sådan indrettet, at den helst vil fokusere på det negative. Det er et levn fra vores urhjerne – en forsvarsmekanisme, der stadig reagerer, som dengang vi levede som hulemennesker. Det kan du læse om i artiklen “Kriger eller offer”

Positive følelser kræver med andre ord lidt vilje at opretholde, men der findes en simpel øvelse, der træner din hjerne til at fokusere på det positive.

Taknemmelighedsøvelsen

Hver aften skriver du tre ting ned, som du er glad for, skete for dig i dagens løb. I starten kan det være du skal lede lidt efter dem, men du vil hurtigt opdage, at det bliver lettere. Gør du det længe nok, kan det blive svært at begrænse sig til tre ting. 

Skab selv de positive oplevelser

Læg mærke til dine omgivelser og de mennesker du omgås. Prøv at tage en kop kaffe med til en kollega, der har travlt med en opgave. uden at vedkommende har bedt om det. Eller anerkend en person, for noget du har lagt mærke til, ved dem. Den reaktion du skaber, når vedkommende “føler sig set” – om det er et ægte smil eller et varmt tak – kan opleves som stærkt vanedannende hos dig som giver.

Engagement

Følelsen af engagement kan bedst beskrives som en følelse af energi, der kommer mens du beskæftiger dig med en opgave, som du både føler dig rustet til at håndtere, og som du føler gør en forskel som når ud over dig selv. 

Gallupinstituttet har udviklet et spørgeskema med 12 spørgsmål,  som sætter fokus på engagement.  Du kan se spørgsmålene i artiklen “Engagement på jobbet”. 

Styrk dit engagement

Et godt sted at starte kan være at sætte fokus på dine styrker. Du kan tage den gratis karakterstyrketest på VIA Instituttets hjemmeside. Når du kender dine vigtigste karakterstyrker, kan du bedre “træde i karakter”, og gøre det du er bedst til, både på jobbet og i privatlivet. 

Engagér dig, der hvor du alligevel bruger mest tid. Det vil typisk være dit arbejde. Brug din viden om dine styrker, til at kaste dig over opgaver, hvor du ved, at du er stærk og kan gøre en forskel. 
 

Relationer

Mennesker er sociale væsner, og hvis vi skal trives, er det vigtigt, at vi har nogle positive sociale relationer, ikke bare i privatlivet, men også på vores arbejde. Gallups Q12 undersøgelse, som vi nævnte i foregående afsnit, viser, at de mennesker, der har en fortrolig ven eller god kollega på arbejdspladsen, gennemsnitligt er 50% mere tilfredse med deres job. Følelsen af gode relationer øger følelsen af engagement. 

Styrk dine relationer

Her kan du bruge den samme øvelse du brugte til at styrke dine positive følelser. Når du arbejder på at skabe positive følelser, fx ved at glæde andre, styrker du også relationen. Når du er positiv, smitter det af på dine omgivelser, og der skabes en relation, når din adfærd giver andre lyst til at være sammen med dig.

Omvendt kan du, på de dage, hvor der skal arbejdes lidt hårdere for det positive, vælge at være omkring mennesker, der har lidt mere positiv energi, end du selv har. Så vil deres positive energi smitte af på dig, og gennem samværet styrkes relationerne. 

 

Mening

Følelsen af mening opstår, når du har en fornemmelse af, at det du laver gør en forskel for andre. At du bidrager til noget, som er større end dig selv, og du samtidig kan identificere dig med de værdier, der ligger bag målet med opgaven. Forskning viser, at hvis du arbejder med opgaver, der giver mening for dig, så vil du opleve mindre stress, højere tilfredshed, føle dig mere ansvarlig og – ikke mindst – et væsentligt øget engagement i dit arbejde. 

Styrk følelsen af mening. 

Vær en aktiv del af et positivt fællesskab, hvor du sammen med andre laver noget, der gør en forskel for en større gruppe mennesker. Det kan være din arbejdsplads, det kan være frivilligt arbejde i en organisation, et politisk parti – eller hvad der nu passer til dig og dine interesser. 

Du vil også opleve, at jo mere du arbejder med din egen trivsel, og gradvist oplever mere overskud, jo mere vil du kunne gøre en forskel for andre mennesker omkring dig. 

 

At præstere

Alle mennesker har brug for at mærke, at de opnår noget. For nogen er det følelsen af “at vinde”, for andre er det følelsen af “at skabe resultater” eller for andre igen “følelsen af fremskridt”. Det kan altså være både selve resultatet og processen i sig selv, der giver følelsen af at præstere.

Styrk følelsen af præstation

Sæt realistiske mål for dét du drømmer om. Vær specifik i målsætningen. Hvad er det du skal nå og hvorfor er det vigtigt for dig, at nå lige dette mål? Hvad er den højere mening med at nå målet? Arbejd på at have positive forventninger til dig selv. Brug dine styrker til at øge chancerne for succes, så du samtidig har en klar fornemmelse af, at du arbejder med noget, du har evnerne til at klare. Lav fx en handleplan, hvor du definerer delmål og hvad du kan gøre, hvis du føler, at du går i stå. Brug dine relationer som hjælp. Bed evt. en kollega, en god ven eller måske endda din leder om hjælp til at nå målet. Og – lige så vigtigt – forestil dig, hvordan det vil føles, når du er i mål. Hvordan føles glæden i kroppen, tilfredsheden og hvad er det din præstation har gjort for dig? Når du på forhånd fejrer følelsen, styrker du ønsket om at nå i mål.  

 

Ledelse og bedre trivsel

Hvis du er leder i dit arbejde, og har ansvar for, eller direkte indflydelse på, bedre trivsel hos medarbejderne, så kan du have interesse i at læse artiklen “Trivsel og ledelse”.  

 “Leder” er dog ikke blot en titel på et visitkort. Du skal også kunne lede i din rolle som medarbejder, i din rolle som forælder og som ven. Og du skal kunne lede dig selv. Ledelse handler om at kunne “flytte mennesker” – ikke gennem manipulation men så de føler sig inspirerede til at flytte sig selv.

En lederuddannelse med fokus på bedre trivsel

LifeAchieveruddannelsen er en lederuddannelse for nøglemedarbejdere, specialister og formelle ledere. Det er også en uddannelse i positiv psykologi i ledelse og organisation, hvor vi nysgerrigt undersøger, hvad der får os til at lykkes, og gennem den viden skaber vi succes sammen med og gennem de mennesker vi leder. 

Se videoen, hvor Kim og Nicolaj forklarer opbygning, indhold og udbytte af LifeAchiever Uddannelsen. Og vi kan afsløre, at det særligt er på modul 2, at der arbejdes med PERMA-modellen – modellen til bedre trivsel via positiv psykologi. 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag.
Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til
arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Positiv psykologi for ledere

Få indblik i, hvordan positiv psykologi anvendes til at styrke dine ledelsesværktøjskasse. Lær at stå stærkt i dig selv, så du kan udvise mærkbar ledelse.

læs mere

Mærkbart lederskab

En mærkbar leder giver ro og retning. Det er en leder, som vi følger af lyst – ikke af pligt. De hjælper med at fjerne frygten fra rummet, og skabe både høj trivsel og effektivitet.

læs mere

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Helt enkelt handler stærkt personligt lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter.  At...

læs mere

Online team øvelse

En gruppe af mennesker er ikke automatisk et team. Denne lille online team øvelse kan synliggøre, hvordan I kan spille hinanden bedre i teamet.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This