GUF-modellen

For at spare på energien, grovsorterer din hjerne i de mange indtryk du får hver dag. Det er en overlevelsesmekanisme, der dog også har den konsekvens, at du ikke ser - og afkoder - verden helt skarpt.

GUF står for generaliseringer, udeladelser og forvrængninger.

Når du bliver opmærksom på GUF, og lærer at udfordre dig selv og andre, kan du se verden og kommunikere mere klart.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Du forstår verden på din egen måde.

Du har måske allerede læst artiklen Modellen af Verden, der handlede om, hvordan vi ikke ser verden som den er, men som vi selv er. 

Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger

Din hjerne er doven. Det er en overlevelsesmekanisme, der sparer på energien i hjernen, så du altid har overskud til at kæmpe, hvis du pludselig kommer i en livstruende situation. 

Hver dag udsættes du for langt flere indtryk, end din hjerne kan bearbejde. For at håndtere indtrykkene, laver hjernen en grovsortering af indtrykkene, baseret på dine erfaringer, som er lagret i din model af verden. 

Hjernen generaliserer indtryk. Den finder noget i dine erfaringer der ligner, og putter dette nye indtryk i samme forståelseskasse. Det er derfor nogen kan blive forskrækket over en nullermand, fordi hjerne fortæller, at det er en edderkop. 

Rigtigt mange indtryk udelader hjernen helt automatisk, fordi den sorterer det fra som ikke-relevant for dig. 

Sidst men ikke mindst forvrænger hjernen nogle af indtrykkene, for at få det til at passe hurtigt ind i en forståelsesramme. Det gør den ved at give det, der sker, en helt anden betydning, end det i virkeligheden har. 

Hvordan kan du træne dig selv i at opdage GUF?

Du kan udfordre dig selv på, om det, du reagerer på, er fakta eller følelser. 

Lyt efter bestemte ord i både dit eget og andres sprog. Øv dig i at udfordre både dig selv og dem, du taler med. 

Det er noget af det vi træner rigtigt meget på LifeAchiever Uddannelsen, og som du også stifter bekendtskab med, på vores kursus i personligt lederskab.  

Du kan se videoen om Fakta og følelser herunder – eller gå ind og læse artiklen her. 

Du kan også se den lidt længere videogennemgang nedenfor, der er et klip fra vores online informationsmøde. 

Artikler

Personligt lederskab

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet "Stærkt personligt lederskab" Hvis vi skal gøre det helt enkelt, handler det stærke personlige lederskab om to ting: At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke...

læs mere

Online team øvelse

Disse 4 simple spørgsmål kan, når de er forberedt godt og rammerne er sat korrekt, medvirke til, at I i højere grad kan spille jer selv og hinanden bedre i teamet. Hvis du vil vide mere om LifeAchiever Uddannelsen og konsulentfirmaet Achievers, kan du tilmelde dig...

læs mere

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This