Amygdala & Hippocampus

Dine følelser kommer fra din hjernes limbiske system. De negative følelser, som frygt og angst, bor i amygdala. De positive, som glæde og begejstring, bor i hippocampus.

Udfordringen er, at amygdala er 3 gange mere sensitiv end hippocampus. Det betyder, at det at være positiv kan være hårdt arbejde, men hvis du træner din måde at bearbejde dine følelser, kan du træne din hjerne til at gøre dig mere ressourcefuld.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Vi begriber med begreber
Professor Steen Hildebrandt

Inden vi går videre til at beskrive, hvordan din hjerne fungerer, er det vigtigt at understrege, at målet ikke er at give dig en fyldestgørende beskrivelse af din hjernes indretning og funktion.

Vi tager udgangspunkt i ovenstående citat af Professor Steen Hildebrandt, og giver dig nogle forsimplede begreber, der gør det lettere at begribe et så komplekst emne som din hjerne

Et indblik i din limbiske hjerne

Din limbiske hjerne er, sammen med hjernestammen, den ældste del af din hjerne. Den kaldes også pattedyrshjernen, fordi vi deler denne del af hjernen med pattedyrene. Her sidder bl.a. følelserne. 

Du kan med fordel læse et par andre artikler, der giver giver dig mere indblik i, hvordan din hjerne påvirker dig:

Amygdala og hippocampus

Din limbiske hjerne rummer to vigtige områder: Amygdala og hippocampus.

Amygdala er centeret for de negative og ubehagelige følelser: Vrede, frygt, stress, depression, angst.

Hippocampus er centeret for de positive følelser: Glæde, kontrol, positiv læring, begejstring.

Amygdala er 3 gange stærkere end hippocampus

Centeret for dine negative følelser er – som udgangspunkt – 3 gange så sensitiv, som centeret for de positive følelser. Lynhurtigt kan vores hjerne registrere, om en situation kræver flugt eller kamp, eller om vi kan være rolige.

Det var meget nyttigt for stenaldermennesket, og når vi i dag havner i situationer, der er forbundet med stor fare. Men i hverdagen har vi ikke brug for at være i det alarmberedskab, som vores hjerne gerne vil holde os i.

Dertil kommer, at de dele af hjernen, som vi bruger mest, også bliver de mest udviklede, lige som vores muskler.  Så det er let at forstærke tendensen til at fokusere på det, der kan true.

Vi oplever altså aldrig tingene som de er, for det, som udløser vores negative følelser, oplever vi mindst tre gange så kraftigt, som det positive vi møder.

En vej til stærkt personligt lederskab

LifeAchiever Uddannelsen bruger vi rigtigt meget tid på at træne det stærke personlige lederskab, herunder vores måde at tænke på, så vi kan gøre os selv, og de mennesker vi omgiver os med, mere ressourcefulde.

En af de metoder vi anvender, er reframing, som du kan læse mere om her, og evt. selv arbejde med.  Reframing er en måde at fokusere på det positive i enhver given situation. Det handler ikke om at ignorere det negative, men om at vælge et mere positivt perspektiv, med henblik på at give dig flere mentale ressourcer. 

Se videoen, hvor Kim forklarer amygdala og hippocampus her: 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst information om og invitation til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever Uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Stockdale paradokset

Selvom James Stockdale gennemgik 7,5 års fangeskab og tortur, tvivlede han aldrig på, at han kunne komme igennem det. Filosofien bag beskrives i dag som Stockdale Paradokset, som er et særdeles stærkt værktøj til både personligt lederskab og ledelse af andre.

læs mere

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Mindsettet

Gennem mange års arbejde med højtydende mennesker og teams har vi opnået en unik indsigt i det, der virker. herudfra har vi skabt 14 sætninger, som danner grundlag for vores mindset. Det er på ingen måde hverken matematik eller religion. Blot til eftertanke.

læs mere

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This