LifeAchiever mindsettet

At være LifeAchiever er en ambition om at opnå bedre resultater, såvel professionelt som privat, ved udvise stærkt personligt lederskab.

Derfor har vi udviklet et mindset – en række principper – som vi bruger til at gøre ambitionen til virkelighed.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Indstil din hjerne med kurs mod bedre resultater

MINDSET  /ˈmʌɪn(d)sɛt/
The established set of attitudes held by someone
Oxford Dictionary

Hvis ambitionen om at opnå bedre resultater skal blive til virkelighed, kræver det bevidst handling – og handling kræver ressourcer.

Det er LifeAchiever mindsettets formål.

Nogle af de principper, vi støtter os til er

Jeg oplever min egen model af verden.
Jeg oplever ikke virkeligheden som den er (objektivt) men som jeg er (subjektivt)

Jeg har respekt for andres model af verden
Andre har – lige som jeg – deres egen subjektive oplevelse af verden, og deraf formes deres adfærd. Det har jeg respekt for.

Det er mig, der styrer mit sind, og dermed min tilstand og resultater.
Jeg er ikke bedre, end jeg har det. Ansvaret for, hvordan jeg har det, ligger hos mig selv. 

Der findes ikke fiasko. Kun feedback.
Fejl sker. Som LifeAchievers ser vi fejl som feedback, som fvi forholder os til og lærer af. Når noget ikke virker, så gør vi noget andet.

Bag om mindsettet

Alt hvad vi – Achievers – arbejder med er evidenbaseret. Det gælder indhold, metoder og modeller, både i vores arbejde ude i virksomheder, organisationer og med professionelle sportsfolk, på LifeAchiever uddannelsen og på vores kursus i personligt lederskab.

Mindsettet bygger på en blanding af neurologi, psykologi, ledelse og kommunikation. Gennem mange års arbejde med træning af højtydende mennesker og teams, har vi fået en unik indsigt i det, der virker. Den erfaring er blevet til LifeAchiever Uddannelsen, hvor ledere, specialister og nøglemedarbejdere deltager, med henblik på at styrke sig selv og de mennesker, de omgiver sig med.
Med udgangspunkt i mindsettet får deltagerne den viden og de værktøjer og – ikke mindst – den praktiske træning der skal til, for at gøre ambitionen til virkelighed.

Har du en ambition om bedre resultater?

Du kan blive certificeret LifeAchiever ved at tage hele uddannelsen – modul 1-4. Har du tidligere taget – eller ønsker du at tage – akademifag indenfor ledelse, kan du efter certificeringen vælge at gå til eksamen i de to fag “Positiv psykologi i ledelse” og “Positiv psykologi i organisationen”.

Du kan også vælge at starte ud med modul 1, som kan ses som et kursus i Personligt Lederskab. Her kommer du til at arbejde med LifeAchiever Mindsettet, og du får viden om, hvordan du virker på dig selv og på andre. Skulle du få herefter få lyst til at tage hele uddannelsen, kan du fortsætte på de næste moduler, når du har lyst. 

Har du spørgsmål?

Skriv til os med det samme på mail@achievers.dk 

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst information om og invitation til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever Uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

En guide til din hjerne

Når du ved, hvordan din hjerne reagerer, ved du også, hvordan du kan tage kontrol over dine reaktioner. Denne artikel giver dig indblik i dit reaktionsmønster, og hvordan din hjerne reagerer i en krisesituation, som fx. coronasituationen.

læs mere

Lessons from høns

Den stærkeste høne er ikke nødvendigvis den bedste leder af hønsegården og den har derfor brug for konstant at demonstrere sin position og magt. I første omgang med dårlig trivsel og lav æg-produktion hos de resterende høns som konsekvens. Senere kan det udvikle sig til decideret dysfunktion i hønsegården: Ingen æg-udbytte og høns i stor mistrivsel… og til sidst døde høns.

læs mere

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

læs mere

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

læs mere

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This