Det personlige lederskab

For at kunne lede andre, må du først kunne lede dig selv. Derfor er LifeAchiever uddannelsens første modul skabt som et kursus i personligt lederskab. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om "Stærkt personligt lederskab"?
Tilmeld informationsdagLifeAchiever Uddannelsen

Se vores video, hvor vi forklarer begrebet “Stærkt personligt lederskab”

Hvis vi skal gøre det helt enkelt, handler det stærke personlige lederskab om to ting:

  1. At have en rigtig god selvindsigt. Det vil sige: Hvad er vigtigt for mig, hvad står jeg for og hvilke værdier lever jeg efter. 
  2. At bruge den selvindsigt til at træffe de rigtige beslutninger. Det vil sige, at du ikke bare gør tingene rigtigt, men at du gør de rigtige ting. 

To eksempler på personligt lederskab

1. Fakta eller følelser

Et væsentligt eksempel på stærkt personligt lederskab er også evnen til at skelne mellem, om det, du reagerer på, er fakta eller følelser. Reagerer du på noget du tror er rigtigt, eller noget du ved er rigtigt?

Du kan læse mere om fakta og følelser her.

2. Kontrol- og indflydelsescirklen

Et andet eksempel på stærkt personligt lederskab, er evnen til at skelne imellem, om noget er indenfor eller udenfor din kontrol- og indflydelsescirkel. 

Det der ligger indenfor, er dét, du reelt set har mulighed for at tage kontrol over eller øve indflydelse på. Det personlige lederskab ligger i evnen til at kunne skelne, og rette dine handlinger og beslutninger ind efter det, du har en reel mulighed for at påvirke, og dermed undgå at bruge din energi på det, du alligevel ikke kan kontrollere.  

To spørgsmål til overvejelse:

  1. Hvad vil det kunne give dig, i endnu højere grad at være opmærksom på, om du reagerer på fakta eller følelser?
  2. Hvad vil det kunne give dig, i højere grad at fokusere din energi på det, det ligger indenfor din kontrol- og indflydelsescirkel?

Vil du styrke dit personlige lederskab?

Modul 1 på LifeAchiever Uddannelsen kan tages selvstændigt som et kursus i personligt lederskab.

Her vil du på tre meget intense dage få et stærkt indblik i dig selv, og hvordan du virker på dig selv, og du vil komme hjem med viden og værktøjer, som kommer til at gøre en stor forskel for dig i din hverdag. 

Du kommer til at arbejde med:

Klik på emnerne til højre for at læse flere detaljer

Modellen af Verden

Modellen af verden er det unikke filter, du bruger til at se og forstå verden. Du ser nemlig ikke verden, som den er. Du ser verden, som du er.

Læs mere om Modellen af verden her.

De Grundlæggende Egobehov

Ligesom du har nogle fysiske behov, som søvn og sult, har du nogle psykiske behov. At kende sine egne behov er vigtigt, for at kunne lede sig selv.

Bliver du samtidig opmærksom på andres egobehov, har du en enestående mulighed for at påvirke dem positivt.

Læs mere om de grundlæggende egobehov her.

Rapport - Optimal kontakt

Rapport handler om viden om den optimale kontakt mellem mennesker. Rapport danner grundlaget for al god kommunikation samt ledelse.

Læs mere om Rapport her.

GUF - Adskil fakta og følelser

GUF står for Generaliseringer, Udeladelser og Forvrængninger. Det er de små puds, vores hjerne spiller os, for at spare på energien. Faren ved GUF er dog, at vi ikke altid ser – og reagerer på – verden, som den i virkeligheden er.

Fair Selvevaluering & feedback

Hvor meget tid bruger du på de meget få fejl, du laver i forhold til alt det, der lykkedes godt for dig hver dag? 

Vi ser ikke fejl som “fejl”. Vi ser dem som feedback, vi kan lære af. Hvilket sparer dig for ærgrelser og giver dig læring, så du kan komme styrket videre.

Neurologi light

Du skal vide, hvordan din hjerne fungerer samt styrer dine tanker og følelser, så du kan træne og lede dig selv til at stå stærkest muligt.

Reframing

Reframing er kunsten at se på tingene i et sandt og positivt perspektiv, og på den måde tilføre energi og ressourcer gennem vores kommunikation. 

Stærke coachende spørgsmål

Som LifeAchiever er det fundamentalt at være nysgerrig. Derfor træner vi at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter, så vi får de mest værdifulde svar og refleksioner.

Lær at sætte rammer

Jo bedre du er til at sætte rammer, jo bedre er du til at holde fokus samt styre dig selv og andre mod det ønskede mål.

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst informationer samt invitationer til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

læs mere

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

læs mere

Er du en kriger eller et offer?

Historien om de to ulve, som du måske kender fra sociale medier, hænger tæt sammen med neurologien, og er en opfordring til dig om at vælge, om du vil være en kriger eller et offer.

læs mere

Fra management til lederskab

Management er det oplagte valg i denne branche, men hvis vi vil flytte mennesker og udvikle forretningen, skal der andre dyder til. Uddannelsen som LifeAchiver har rykket mig fra management til lederskab.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This