Amygdala & Hippocampus

Dine følelser kommer fra din hjernes limbiske system. De negative følelser, som frygt og angst, bor i amygdala. De positive, som glæde og begejstring, bor i hippocampus.

Udfordringen er, at amygdala er 3 gange mere sensitiv end hippocampus. Det betyder, at det at være positiv kan være hårdt arbejde, men hvis du træner din måde at bearbejde dine følelser, kan du træne din hjerne til at gøre dig mere ressourcefuld.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Vi begriber med begreber
Professor Steen Hildebrandt

Inden vi går videre til at beskrive, hvordan din hjerne fungerer, er det vigtigt at understrege, at målet ikke er at give dig en fyldestgørende beskrivelse af din hjernes indretning og funktion.

Vi tager udgangspunkt i ovenstående citat af Professor Steen Hildebrandt, og giver dig nogle forsimplede begreber, der gør det lettere at begribe et så komplekst emne som din hjerne

Et indblik i din limbiske hjerne

Din limbiske hjerne er, sammen med hjernestammen, den ældste del af din hjerne. Den kaldes også pattedyrshjernen, fordi vi deler denne del af hjernen med pattedyrene. Her sidder bl.a. følelserne. 

Du kan med fordel læse et par andre artikler, der giver giver dig mere indblik i, hvordan din hjerne påvirker dig:

Amygdala og hippocampus

Din limbiske hjerne rummer to vigtige områder: Amygdala og hippocampus.

Amygdala er centeret for de negative og ubehagelige følelser: Vrede, frygt, stress, depression, angst.

Hippocampus er centeret for de positive følelser: Glæde, kontrol, positiv læring, begejstring.

Amygdala er 3 gange stærkere end hippocampus

Centeret for dine negative følelser er – som udgangspunkt – 3 gange så sensitiv, som centeret for de positive følelser. Lynhurtigt kan vores hjerne registrere, om en situation kræver flugt eller kamp, eller om vi kan være rolige.

Det var meget nyttigt for stenaldermennesket, og når vi i dag havner i situationer, der er forbundet med stor fare. Men i hverdagen har vi ikke brug for at være i det alarmberedskab, som vores hjerne gerne vil holde os i.

Dertil kommer, at de dele af hjernen, som vi bruger mest, også bliver de mest udviklede, lige som vores muskler.  Så det er let at forstærke tendensen til at fokusere på det, der kan true.

Vi oplever altså aldrig tingene som de er, for det, som udløser vores negative følelser, oplever vi mindst tre gange så kraftigt, som det positive vi møder.

En vej til stærkt personligt lederskab

LifeAchiever Uddannelsen bruger vi rigtigt meget tid på at træne det stærke personlige lederskab, herunder vores måde at tænke på, så vi kan gøre os selv, og de mennesker vi omgiver os med, mere ressourcefulde.

En af de metoder vi anvender, er reframing, som du kan læse mere om her, og evt. selv arbejde med.  Reframing er en måde at fokusere på det positive i enhver given situation. Det handler ikke om at ignorere det negative, men om at vælge et mere positivt perspektiv, med henblik på at give dig flere mentale ressourcer. 

Se videoen, hvor Kim forklarer amygdala og hippocampus her: 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst information om og invitation til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever Uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

En guide til din hjerne

Når du ved, hvordan din hjerne reagerer, ved du også, hvordan du kan tage kontrol over dine reaktioner. Denne artikel giver dig indblik i dit reaktionsmønster, og hvordan din hjerne reagerer i en krisesituation, som fx. coronasituationen.

læs mere

Lessons from høns

Den stærkeste høne er ikke nødvendigvis den bedste leder af hønsegården og den har derfor brug for konstant at demonstrere sin position og magt. I første omgang med dårlig trivsel og lav æg-produktion hos de resterende høns som konsekvens. Senere kan det udvikle sig til decideret dysfunktion i hønsegården: Ingen æg-udbytte og høns i stor mistrivsel… og til sidst døde høns.

læs mere

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

læs mere

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

læs mere

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This