Positiv psykologi og ledelse

LifeAchiever uddannelsen bygger bl.a. på positiv psykologi og hvordan lederen kan skabe bedre resultater ved at styrke medarbejderne.

 

 

I denne artikel får du 5 eksempler på, hvordan vi arbejder med positiv psykologi og ledelse.

Sammenhængen mellem positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi er studiet af hvordan mennesker fungerer bedst. En leder, der kender til den positive psykologi, kan bruge sin viden til at styrke sig selv og sine medarbejdere. På den måde kan de opnå endnu bedre resultater, både på jobbet og i livet generelt.  

Den traditionelle psykologi bringer mennesket fra -5 til 0.
Den positive psykologi løfter mennesket fra 0 til +5
Martin Seligman

LifeAchiever mindsettet

En LifeAchiver har et ønske om at opnå mere. Vi vil stå stærkt i os selv og skabe større succes sammen med – og gennem – andre.

På LifeAchieveruddannelsen arbejder vi med positiv psykologi for ledere, specialister og nøglemedarbejdere.

Nedenfor kan du få et indblik i de ledelsesområder, hvor vi anvender positiv psykologi, og vi løfter sløret for nogle af de modeller og redskaber, vi arbejder med.

Positiv psykologi for ledere

1. Udvikling af potentiale

Alle har flere ressourcer til rådighed, end de er klar over.
LifeAchiever

Det er én af de overbevisninger vi arbejder med som LifeAchievers.

Alle mennesker har nogle muligheder, anlæg eller evner, som endnu ikke er kommet til udtryk. Som ledere har vi derfor muligheden for at styrke og udvikle de mennesker vi har ansat. Når vi kan give andre oplevelsen af “at kunne” og af at styrkes, øges den psykiske kapital og mentale robusthed.

På lifeAchiever uddannelsen arbejder vi med udvikling af potentialet på forskellige måder.
 

2. Styrker

Den positive psykologi har fokus på menneskets styrker, for når vi “gør det, vi er gode til”, har vi mere overskud til at lære og udvikle os.

Men hvad er egentlig en styrke?

En styrke er et latent anlæg for en særlig måde at opføre sig, tænke eller føle på, som er autentisk og energigivende for udøveren og muliggør optimal funktion, udvikling og performance.
Alex Linley, 2008

Når du løser en opgave eller beskæftiger dig med noget, som føles rigtigt for dig og som fylder dig med energi, er det nok fordi, du arbejder på ét af dine styrkeområder.

Hvis du bliver spurgt til dine styrker og ikke helt ved, hvad du skal svare, kan du med fordel tage VIA styrketesten. Testen er bl.a. udviklet af den positive psykologi’s grundlægger – Martin Seligman. I styrketesten kan du få kortlagt de 24 karakterstyrker i forhold til dig selv.

3. Oplevelsen af flow

I forlængelse af arbejdet med styrker, følger også ansvaret for at sikre, at de mennesker vi leder, får nogle opgaver og ansvarsområder, hvor de kan bruge deres styrker. Jo mere vi oplever at lykkes, jo mere opslugte og fordybede bliver vi i opgaven. Denne følelse af flow og engagement er en vigtig faktor ift. vores generelle trivsel.

Oplevelsen af flow kan bedst beskrives som den følelse, vi har, når en opgave optager os i en sådan grad, at vi bliver opslugte og mister fornemmelsen for tid og sted. I psykologien kaldes det også for optimaloplevelsen, idet vi oplever stærke positive følelser og samtidig en høj grad af mening, tilfredshed og kompetence.

4. Kommunikation

Ordet kommunikation er afledt af det latinske ord Communis, der betyder fælles. At kommunikere handler om at udveksle budskaber mellem mennesker.

Kvaliteten af din kommunikation afspejler sig i den respons du får.
LifeAchievers

Når vi taler om kommunikation ift. positiv psykologi for ledere, taler vi om den kommunikation, der foregår ansigt til ansigt mellem to mennesker.

For at opnå en kommunikation, der virker for både afsender og modtager, skal vi kunne forstå hinandens perspektiver og skabe en fælles referenceramme.

5. Trivsel

Et menneske der trives, har mere overskud at dele ud af. Hvis vi ønsker, at vores medarbejdere skal præstere bedst muligt, har vi som ledere et stort ansvar for at skabe en kultur og et arbejdsmiljø, hvor der er rum til, at hver enkelt medarbejder kan trives.

LifeAchiever – en uddannelse i positiv psykologi for ledere

Bliv en del af LifeAchievers ledernetværk allerede i dag. Tilmeld dig vores mail Lederinspiration eller du kan tilmelde dig vores næste Informationsdag, hvor du kan få et par timers undervisning i LifeAchiever mindsettet og netværke med andre ledere.  

I alt hvad vi gør, fokuserer vi på, at få de mennesker vi leder – både på jobbet og i det private liv – til at lykkes. PERMA modellen er blot ét af mange særdeles effektive ledelsesværktøjer, du får med fra vores lederuddannelse, der bygger på positiv psykologi.

Artikler

Hvad er positiv psykologi?

Hvad er positiv psykologi egentlig, og hvordan kan jeg som leder bruge positiv psykologi til at styrke mine ledelsesværktøjer?
Denne artikel giver dig svarene.

læs mere

Fakta og følelser

Mellem stimuli og respons er der et lille rum. Her ligger din mulighed for at vælge din reaktion, og dermed friheden til at lede dig selv mere hensigtsmæssigt og i en mere ressourcefuld retning.

læs mere

System 1 og 2

Når du kender hjernens system 1 og 2 er du godt på vej til at kunne adskille følelser og fakta, for på den måde at kunne tage mere velovervejede beslutninger, tænke logisk og lede dig selv mere effektivt.

læs mere

Amygdala og hippocampus

Helt forenklet består din limbiske hjerne af to områder: amygdala og hippocampus. Amygdala, der styrer de negative følelser, er 3 gange så sensitiv som hippocampus, der styrer de positive følelser.

læs mere

Mindsettet

Gennem mange års arbejde med højtydende mennesker og teams har vi opnået en unik indsigt i det, der virker. herudfra har vi skabt 14 sætninger, som danner grundlag for vores mindset. Det er på ingen måde hverken matematik eller religion. Blot til eftertanke.

læs mere

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This