Hvad er positiv psykologi?

I 1954 skrev Abraham Maslow i bogen "Motivation and personality", at psykologien i højere grad burde rettes mod de sider af livet, der gør det værd at leve.

Det blev et startskud til udviklingen af en ny psykologi,
som først i 1998 fik navnet positiv psykologi. 
I denne artikel giver vi svar på spørgsmålet
“Hvad er positiv psykologi?”, og vi åbner op for den oplagte sammenhæng mellem positiv psykologi og ledelse.

Tilmeld næste informationsdagLæs mere om uddannelsen

Hvad er positiv psykologi?

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af mennesker,
når de fungerer bedst.
Forskningen giver indblik i sammenhængen mellem trivsel
og vores evne til at præstere godt.

Indledning til bogen “Positiv psykologi i ledelse”

Historien bag udviklingen af en ny positiv psykologi

Startskuddet til udviklingen af Positiv psykologi lød i 1954, da Abraham Maslow i sin bog “Motivation and personality” udtalte, at der var brug for, at psykologien burde rettes mod de sider af livet, der gjorde det værd at leve. En mere positiv psykologi.

Det var her navnet fødtes, men tanken var ikke ny.

Oldtiden

Helt tilbage i oldtidens Grækenland  stillede både Platon, Aristoteles og Sokrates spørgsmålstegn ved, hvad der fik mennesket til at leve et tilfredsstillende liv.

Psykologisk videnskab

Psykologien som videnskab blev født i slutningen af det 19. århundrede. Den traditionelle videnskab var primært fokuseret på det syge sind, men med behaviourismens fokus på stimuli og respons, som værende skabende for vores fremtidige adfærd, var psykologer som Pavlov, Skinner og Jung også med til at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi former vores adfærd, vaner og personlighed.

Læs evt. artiklen “Fakta og følelser” der bl.a. tager udgangspunkt i Viktor Frankl’s berømte “Stimuli og respons”-citat.

Hvorfor lever nogle mennesker engagerede liv, og andre ikke?

Det spørgsmål stillede den amerikanske psykolog og filosof William James i 1908 sine kolleger i American Psychological Association. Ideen var at udfordre dem til at kigge på – og lære af – mennesker, når de trives, fremfor kun at anvende psykologien til at forklare, hvorfor nogle mennesker er syge i psyken, og det var den samme opfordring, Maslow kom med i bogen “Motivation and personality”.

En ny positiv psykologi

Der skulle gå endnu 90 år fra James’ udfordring i APA, før den nye retning indenfor psykologien blev defineret og fik et navn.

Medlemmerne i APA valgte en ny formand for organisationen, og med den største margin nogensinde, blev psykologen Martin Seligman valgt. I sin første tale som formand fastslog Seligman, at han ville arbejde for en ny gren indenfor psykologien, der skulle fokusere mere på mental sundhed end på mental sygdom. Han navngav denne nye psykologi Positiv Psykologi

Et navn der skabte debat

Navnet Positiv Psykologi fik skabt debat. Dels fordi navnet indirekte antyder, at der er en psykologi, der er negativ (og måske endda forkert), og dels fordi betegnelsen positiv afhænger af en subjektiv forståelse af, hvad der er positivt. Derfor giver det også mening at besvare spørgsmålet: “Hvad er positiv psykolog ikke?”

  • Positiv psykologi er ikke en ensidig fokus på at skulle være positiv, eller at fornægte det, der er negativt.
  • Positiv psykologi er hverken en kritik af den traditionelle psykologi eller et forsøg på at gøre den traditionelle psykologi forkert.

Hvad er forskellen?

Forskellen på den traditionelle psykologi og den positive psykologi er deres mål. Det vi prøver at opnå.

Vi skal ikke kun undersøge, hvordan vi kommer fra -5 til 0.
Vi skal vide meget mere om, hvad der bringer os fra 0 til +5.

Martin Seligman

Den traditionelle psykologi har fokuseret på mental og psykisk sygdom og på behandlingen af denne.  Her har man ønsket at forstå fejludvikling mhp at skabe udvikling og opnå en normal funktion. 

Den positive psykologi fokuserer i stedet på mental sundhed og sundhedsfremme. Altså at forebygge den mentale usundhed. Her sigter vi efter at forstå udviklingen og trivsel mhp at opnå en optimal funktion og præstation. 

Hvis vi tager udgangspunkt i Seligmans citat ovenfor, så kan det – ret enkelt – siges således: Den traditionelle psykologi bringer mennesket fra -5 til 0. Den positive psykologi bringer mennesket fra 0 til +5. 

Positiv psykologi for ledere

Svaret på spørgsmålet “Hvad er positiv psykologi?” er,  at det er det videnskabelige studie af menneskelig trivsel og hvad der får os til at fungere og præstere optimalt. Derfor giver det også rigtig god mening, at anvende denne videnskab i forbindelse med ledelse, og stille sig selv spørgsmålet:

Hvordan kan jeg som leder skabe et arbejdsmiljø,
som får medarbejderne til at trives og fungere optimalt. 

 

En lederuddannelse med positiv psykologi

LifeAchiever er en lederuddannelse med positiv psykologi. Her trænes du i stærkt personligt lederskab og hvordan du kan få dig selv og de mennesker, du leder, til at trives og præstere bedre. Vi anvender den nyeste viden indenfor psykologi og neurologi, kommunikation og ledelse, til at skabe nogle praktiske ledelsesværktøjer, som du kan anvende i din ledelse med det samme. 

I artiklen “Positiv psykologi for ledere” kan du læse mere om, hvordan vi anvender positiv psykologi som ledelsesværktøj. 

Bliv en del af vores netværk i dag

Bliv en del af LifeAchievers ledernetværk allerede i dag. Tilmeld dig vores mail Lederinspiration eller du kan tilmelde dig vores næste Informationsdag, hvor du kan få et par timers undervisning i LifeAchiever mindsettet og netværke med andre ledere.  

Du kan også følge os på Facebook eller LinkedIn

 

Bliv en del af LifeAchiever netværket i dag

Har du et ønske om at arbejde med dit eget personlige lederskab og din måde at lede andre på, så bliv en del af vores netværk allerede i dag. Så modtager du vores mail "Lederinspiration" med nyheder, artikler, øvelser og ikke mindst information om og invitation til arrangementer, kurser og uddannelsen.  

Kom med til informationsdag

To gange om året afholder vi informationsdag, som er 4 timers  gratis undervisning og netværk. Du er velkommen!

Læs mere om uddannelsen

LifeAchiever Uddannelsen er en uddannelse i stærkt personligt lederskab og positiv psykologi. En uddannelsen med tryk på dannelse. 

Vær med på vores sociale medier

På vores sociale medier kan du få glimtvise indblik i vores arbejde med ledere, specialister, nøglemedarbejdere og professionelle sportsfolk.

Artikler

Dit GUF filter

Dit GUF filter handler om hvordan din hjerne generaliserer, udelader og forvrænger indtryk, og på den måde kommer til at give dig et skævt billede af det, der faktisk sker omkring dig.

læs mere

Rapport

Rapport er fundamentet under al god og positiv kommunikation – og dermed også et fundament under ledelse. Hvis vi skal fremhæve én ting, som er det vigtigste på LifeAchiever Uddannelsen, så er det opmærksomheden på og træningen af rapport. Uden rapport – ingen positiv kontakt mellem mennesker.

læs mere

De Grundlæggende Egobehov

Når du kender dine egne egobehov, kan du bedre lede dig selv. Sætter du dig ind i andres ego-behov, ved du pludselig hvad der skal til, for at du kan lede dem til deres optimale performance.

læs mere

Modellen af verden

Fra det øjeblik du langsomt åbner øjnene efter du er født, hjælper din hjerne dig til at forstå de indtryk du får. 
Hurtigt dannes de første erfaringer, og allerede mens vi er helt små, har vi dannet det første mønster for forståelse: Vores model af verden.

læs mere

En guide til din hjerne

Når du ved, hvordan din hjerne reagerer, ved du også, hvordan du kan tage kontrol over dine reaktioner. Denne artikel giver dig indblik i dit reaktionsmønster, og hvordan din hjerne reagerer i en krisesituation, som fx. coronasituationen.

læs mere

Lessons from høns

Den stærkeste høne er ikke nødvendigvis den bedste leder af hønsegården og den har derfor brug for konstant at demonstrere sin position og magt. I første omgang med dårlig trivsel og lav æg-produktion hos de resterende høns som konsekvens. Senere kan det udvikle sig til decideret dysfunktion i hønsegården: Ingen æg-udbytte og høns i stor mistrivsel… og til sidst døde høns.

læs mere

Trivsel og ledelse

Trivselsmodellen PERMA giver dig fem faktorer, du kan arbejde med, hvis du vil styrke trivslen i virksomheden. Faktorerne spiller sammen, og når du fokuserer på og tyrker ét område, smitter det af på de øvrige områder.

læs mere

Trivsel og engagement

Følelsen af engagement er afgørende for en generelle trivsel hos medarbejderen. Her får du 12 spørgsmål du kan bruge, hvis du vil tage temperaturen på medarbejdernes – eller dit eget – engagement.

læs mere

Sådan skaber du bedre trivsel for dig selv

Trivsel handler om, hvorvidt du har en generel positiv oplevelse af det liv du lever. Denne artikel giver dig indblik i 5 faktorer for trivsel, og du får inspiration til, hvordan du kan skabe bedre trivsel for dig selv.

læs mere

Pin It on Pinterest

Share This